Lenovo Aptiva User Manual

Lenovo Desktop, Laptop Aptiva Operation & user’s manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop PDF Operation & user’s manual

  • Model: Aptiva
  • Brand: Lenovo
  • Type: Operation & user’s manual
  • Category: Desktop, Laptop
  • File Size:
  • No. of pages: 196
Download Lenovo Aptiva PDF Manual

Also for Lenovo Aptiva:

Lenovo Aptiva Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual PC Type 2196, 2197 og 6344 Brukerhåndbok Vegas.book Page i Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

2 Page 2 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual Første utgave (mars 2000) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION LEVERER DENNE BOKEN I DEN STAND DEN BEFINNER SEG (“AS IS”), UTEN FORPLIKTELSER AV NOE SLAG. Henvisninger i boken til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at IBM har til hensikt å selge dem her i landet. Denne boken kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike endringer blir tatt (...)

3 Page 3 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual iii Innhold Merknader ....................................................................................................ix Konvensjoner brukt i denne boken ................................................................x Sikkerhetsinformasjon ...................................................................................xi Installering ..............................................................................................x (...)

4 Page 4 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva iv Brukerhåndbok for IBM PC Express Maintenance .................................................................................. 3-1 Del 3. Konfigurere systeminnstillinger Komme i gang .............................................................................................. 4-1 Definere skjerminnstillinger ........................................................................... 4-2 Få best mulig ytelse fra skjermen ......... (...)

5 Page 5 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual v Se på systeminformasjon og produktdata ..............................................6-6 Endre parameterinnstillinger ..................................................................6-7 Laste inn standardinnstillinger ................................................................6-7 Avbryte endringer ...................................................................................6-8 Avslutte konfigureringsprogrammet .......... (...)

6 Page 6 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual vi Brukerhåndbok for IBM PC Fjerne kort .............................................................................................. 8-5 Fjerne og tilføye stasjoner ............................................................................. 8-6 Identifisere signalkabelkontakter ............................................................ 8-6 Fjerne CD-ROM-stasjonen .................................................................. (...)

7 Page 7 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual vii Del 6. Teknisk referanse Tillegg A. Spesifikasjonstabeller ...............................................................A-1 Plassering av minnemoduler .........................................................................A-1 Minnetabell ....................................................................................................A-3 I/U-adresser for systemet ................................................................ (...)

8 Page 8 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual viii Brukerhåndbok for IBM PC Vegas.book Page viii Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

9 Page 9 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual ix Merknader Henvisninger i boken til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at IBM har til hensikt å gjøre dem tilgjengelige i alle land der IBM driver virksomhet. Henvisninger til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr heller ikke at det bare er de som kan benyttes. Andre produkter, programmer eller tjenester som har tilsvarende funksjoner, kan brukes i stedet, forutsatt at de ikke gjør inngrep i noen av IB (...)

10 Page 10 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual x Brukerhåndbok for IBM PC Konvensjoner brukt i denne boken Symboler Listen nedenfor inneholder en forklaring på symbolene som er brukt i denne boken. Utheving Te k s t e r u t h ev e t p å flere måter i denne boken. Alle typene utheving har bestemte formål. Merk: Dette symbolet blir brukt når det finnes informasjon som kan være spesielt nyttig. Informasjonen kan også inneholde advarsler om mulige problemer du kan støte på. Vi (...)

11 Page 11 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual xi Sikkerhetsinformasjon Installering IBM-PCen er laget slik at den gir ekstra beskyttelse mot elektrisk støt. Den har en nettkabel med en trepolet plugg. Den som installerer maskinen, er ansvarlig for å koble den til en jordet stikkontakt. Du bør be om hjelp hvis du skal bruke en adapter eller en skjøteledning. De kan nemlig bryte jordingskretsene. Hvis datamaskinen blir koblet til en stikkontakt som ikke er riktig koblet, kan det (...)

12 Page 12 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva xii Brukerhåndbok for IBM PC Sikkerhet når du arbeider med maskinvare Hver gang du skal åpne systemenheten, må du følge bestemte sikkerhetsrutiner slik at du ikke skader maskinen. For din egen sikkerhet og sikkerheten til utstyret børdu følge trinnene under "Frakoble datamaskinen" på side xiii før du fjerner dekselet på systemenheten. Tilkoble datamaskinen Slik tilkobler du maskinen: 1. Slå av datamaskinen og eventu (...)

13 Page 13 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual xiii Frakoble datamaskinen Slik frakobler du maskinen: 1. Slå av datamaskinen og eventuelle tilkoblede komponenter som har egne strømbrytere. 2. Trekk ut alle nettkabler fra stikkontaktene. 3. Koble fra alle kommunikasjonskabler (for eksempel modem- eller nettverkska- bler) fra kommunikasjonskontaktene. 4. Koble fra alle kabler og ledninger som er koblet til datamaskinen, inkludert nettkabler, signalkabler fra eksterne enheter, kommun (...)

14 Page 14 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual xiv Brukerhåndbok for IBM PC Litiumbatteri Sørg for at du følger disse sikkerhetsreglene: • Du må ikke lade opp, ta fra hverandre, brenne eller utsette et litiumbatteri for varme. • Bruk bare en tilsvarende type litiumbatteri når du skifter batteriet. • Ikke kast batteriet eller senk det ned i vann. • Lever brukte litiumbatterier til apparatleverandøren. Sikkerhetsinformasjon for CD-ROM- og DVD-ROM-stasjon Denne merknaden (...)

15 Page 15 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual xv Laserutstyr På enkelte IBM-PCer er det forhåndsinstallert en CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon. CD-ROM/DVD-ROM-stasjoner blir også solgt separat som tilleggsutstyr. CD-ROM/ DVD-ROM-stasjonen er et laserprodukt. CD-ROM/DVD-ROM-stasjonen er sertifisert i henhold til kravene i IEC 825 og CENELEC EN 60 825 for laserprodukter iklasse1. Når det er installert en CD-ROM/DVD-ROM-stasjon i maskinen, må du ta disse hensynene: Hvis du fjerner d (...)

16 Page 16 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual xvi Brukerhåndbok for IBM PC Sikkerhetsmerknader Tilpasning til EØS-avtalenogEU-direktiv Dette produktet er i samsvar med EØS-avtalenogvernekraveneiEUsrådsdirektiv 89/336/EØF om tilnærming av medlemsstatens lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. IBM tar intet ansvar for manglende samsvar med disse kravene som følge av en ikke-godkjent endring av utstyret deriblant installering av tilleggskort fra andre leverandører enn I (...)

17 Page 17 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual xvii År 2000-informasjon 14. januar 1999 Merknad: Status for klargjøring for år 2000 for programvare som følger med IBM-PCen IBM leverer denne PCen med et utvalg programvare fra andre leverandører. Da dette ble skrevet, var enkelte av programmene enda ikke erklært som klargjort for år 2000 av programvareleverandørene. Dette betyr enten a) at programmet krever oppdateringer for å bli klargjort for år2000ogoppfylleallekrav,eller (...)

18 Page 18 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual xviii Brukerhåndbok for IBM PC Kontakt programvareleverandøren direkte hvis du vil ha oppdatert informasjon om år 2000-status for et bestemt produkt. Programvareleverandørenes nettsteder er ofte beste kilde til oppdatert informasjon. Programvareleverandører legger ut ny informasjon og rettelser på sine nettsteder fra tid til annen. Det er mulig at leverandører allerede har lagt ut slike oppdateringer for programmer som er omtalt (...)

19 Page 19 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva xix Ergonomi Lage en god arbeidsplass Ordne arbeidsområdet Når du plasserer datamaskinen, må du sette skjermen og tastbordet rett foran deg. Plasser musen rett ved tastbordet slik at du kan nå den uten å måtte strekke deg eller lene deg over til en side. Systemenheten børstå på gulvet under eller ved siden av skrivebordet ditt. Pass på at du har god plass til bena når du arbeider. Ordne pulten din slik at den er tilpasset arb (...)

20 Page 20 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual xx Brukerhåndbok for IBM PC Velge stol • Du bør justere stolen slik at lårene er vannrette, og slik at du har støtte for den nedre delen av ryggen. Føttene skal hvile flatt på gulvet eller en fotskammel når du sitter og bruker tastbordet. Plassere skjermen • Sett skjermen på passe avstand. Du kan bruke armen for å måle opp en behagelig avstand. • Sett skjermen slik at øverste del av den er i eller rett under din øyenh (...)

21 Page 21 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual xxi Plassere tastbordet • Plasser tastbordet i en høyde som er behagelig for deg. • Når du skriver, skal tastbordet være plassert slik du kan være avslappet i armene. Underarmene skal være tilnærmet vannrette. Vær også avslappet i skuldrene, og ikke heis dem opp. • Hold hendene og fingrene avslappet og ikke bruk stor kraft nårduskriver. Håndleddene børogså være rette. Plassere musen • Plasser musen sammen med tastbo (...)

22 Page 22 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual xxii Brukerhåndbok for IBM PC Vegas.book Page xxii Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

23 Page 23 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual Del1.Lære om denne boken Denne delen inneholder en presentasjon av brukerhåndboken. Les denne delen for å finne ut hvordan du bruker boken og hvor du får tak i mer informasjon. Her finner du følgende kapittel: • "Bruke denne boken" på side 1-1 Dette kapittelet forklarer hvordan boken er inndelt. Det henviser deg også til kilder til annen informasjon som du ikke finner i denne boken. Vegas.book Page 1 Thursday, March 3 (...)

24 Page 24 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual Vegas.book Page 2 Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

25 Page 25 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva Bruke denne boken 1-1 Kapittel 1. Bruke denne boken Brukerhåndboken inneholder generelle opplysninger for alle brukere av IBM-PCer. Når du har tatt maskinen ut av innpakningen og tilkoblet alle delene, kan du bruke denne boken som veiledning til maskinvaren og til problemløsing. I denne boken finner du en presentasjon av viktige maskinvarefunksjoner og opplysninger om hvordan du konfigurerer eller oppgraderer maskinen. Hvis du skulle (...)

26 Page 26 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 1-2 Brukerhåndbok for IBM PC Dette kapittelet beskriver HelpWare-tilbudene, når du eventuelt trenger dem, og hvilke telefonnumre du ringer hvis du trenger service. •”Express Maintenance” på side 3-1 Dette kapittelet inneholder informasjon om tjenesten Express Maintenance, som er tilgjengelig i enkelte land. Del 3: Konfigurere systeminnstillinger I denne delen får du hjelp til å konfigurere maskinvaren og maskinvarefunksjoner (...)

27 Page 27 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva Bruke denne boken 1-3 Dette kapittelet forklarer hvordan du tilføyer og bytter ut maskinvarekomponenter på systembordet. Del 5: Problemløsing I denne delen får du vite hva du skal gjøre hvis du får problemer med maskinvare eller programvare som var installert i datamaskinen fra fabrikken. Her finner du følgende kapittel: •”Feilsøking og problemgjenoppretting” på side 10-1 Dette kapittelet inneholder informasjon om problem (...)

28 Page 28 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual 1-4 Brukerhåndbok for IBM PC Mer informasjon Følgende publikasjoner og dokumentasjon på systemet inneholder mer informasjon om maskinen: Konfigureringsplakaten. Denne plakaten inneholder opplysninger om hvordan du pakker ut, setter sammen og starter maskinen. Dokumentasjon på systemet. Maskinen leveres med forskjellige typer dokumentasjon installert. Den forhpndsinstallerte programvaren kan inneholde elektroniske veiledningsbøker o (...)

29 Page 29 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual Del 2. Opplysninger om støtte Denne delen forklarer deg om forskjellig støtteogservicefraIBMHelpCenter. Her finner du følgende kapitler: • "IBM HelpWare-støtte og -tjenester" på side 2-1 Dette kapittelet inneholder opplysninger om IBM HelpWare-støtteog-tjenester. Her får du vite hva du skal gjøre hvis du trenger hjelp til eller opplysninger om maskinen. • "Express Maintenance" på side 3-1 Dette kapittele (...)

30 Page 30 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual Vegas.book Page 2 Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

31 Page 31 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual IBM HelpWare-støtte og -tjenester 2-1 Kapittel 2. IBM HelpWare-støtte og -tjenester Hvadumå gjøre først Hva er IBM HelpWare? IBM HelpWareer et omfattende sett med ulike typer teknisk støtte og tjenester. IBM HelpWare kan tilby en rekke tjenester og løsninger, alt fra 30-dagers "Komme i gang"-støtte til hjelp til å bruke populære programmer. Disse tilbudene er tilgjengelige hos IBM nårdumåtte trenge hjelp, så lenge (...)

32 Page 32 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual 2-2 Brukerhåndbok for IBM PC Hva kan jeg gjøre selv? Noen ganger kan du selv raskt løse problemer du måtte ha med datamaskinen. Vi har foreslått flere forskjellige metoder du kan bruke for å løse problemene på egen hånd. Hvis du skulle trenge det, kan du fremdeles kontakte IBM for hjelp. Du finner flere opplysninger om telefonstøtte under in “Hvordan og når tar jeg kontakt med PC Support Line?” på side 2-5. Trykt dokumen (...)

33 Page 33 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual IBM HelpWare-støtte og -tjenester 2-3 Programvare Datamaskinen leveres med flere programmer som kan hjelpe deg med å løse problemer eller finne svar på spørsmålene dine. Feilsøking Datamaskinen leveres med et feilsøkingsprogram som kan hjelpe deg med å identifisere problemer du har med maskinen. Du kan kjøre feilsøkingsprogrammet PC Doctor fra PC Doctor-mappen i Windows' programmeny eller fra CDen Produktgjenoppretting o (...)

34 Page 34 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual 2-4 Brukerhåndbok for IBM PC Hvordan får jeg hjelp elektronisk? Elektronisk støtte Det finnes mange måter å få teknisk hjelp og informasjon på hvis du har spørsmål eller problemer. Elektronisk støtte er enkelt å bruke, tar liten tid og er veldig grundig. Det beste er allikevel at du vanligvis bare betaler det som det koster å bruke telefonen eller selskapet du bruker for å logge deg på World Wide Web. Her er noen av de mul (...)

35 Page 35 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual IBM HelpWare-støtte og -tjenester 2-5 Hvordan og når tar jeg kontakt med PC Support Line? Hva slags hjelp kan jeg få over telefonen? Noen ganger kan det hende du har et problem som du ikke greier å løse, og det er selvsagt frustrerende. Denne boken inneholder flere alternativer du kan bruke ved problemløsing. Les problemløsingsinformasjonen i ”Problemløsingsoversikt” på side 10-6 før du ringer PC Support Line. Hvis du har (...)

36 Page 36 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual 2-6 Brukerhåndbok for IBM PC Teknisk brukerstøtte for programvare Hvis du trenger hjelp til å konfigurere eller installere den forhåndsinstallerte programvaren i løpet av 30-dagersperioden for "Komme i gang"-støtte, vil representanter for IBM Kundeservice hjelpe deg med å installere (eller installere på nytt) programvaren som fulgte med datamaskinen. De sørger for at programmet er lastet ned riktig, slik at du kan sta (...)

37 Page 37 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual IBM HelpWare-støtte og -tjenester 2-7 Før du ringer... Informasjonen nedenfor er nyttig for brukerstøtteavdelingen. Den hjelper dem med å håndtere dine problemer. Det reduserer også tiden det tar å analysere problemer og svare på spørsmål. 1. Registrer datamaskinen med registreringsskjemaet som finnes forhåndsinstallert på maskinen. 2. Hvis det er mulig, børdukjøre både DOS-versjonen og Windows-versjonen av PC Doctor. Lag (...)

38 Page 38 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 2-8 Brukerhåndbok for IBM PC Hvis det landet du søker, ikke stårpå listen, kan du ringe ditt lokale IBM- kontor. Det kan være at du må betale for disse tjenestene. Du finner mer informasjon om andre tjenester under “Hvordanognårkjøper jeg tilleggstjenester?” på side 2-9. Land/region Telefonnummer Åpningstider Australia 13-14-26 09.00 - 21.00 (EST - Australia), 365 dager i året Østerrike 1 546 325 102 10.00 - 13.00 og 14. (...)

39 Page 39 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva IBM HelpWare-støtte og -tjenester 2-9 Hvordan og nårkjøper jeg tilleggstjenester? Kjøpe tilleggstjenester fra HelpWare Under og etter garantiperioden for maskinen kan du også kjøpe andre tjenester fra HelpWare. Vår Enhanced PC Support-tjeneste gir deg også hjelp til følgende: • Installering, konfigurering og bruk av enkelte programmer • Bruk av operativsystemet • Konfigurering og bruk av styreprogrammer for multimedia Du (...)

40 Page 40 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 2-10 Brukerhåndbok for IBM PC Fast sats Du kan ringe PC Support Line for å få hjelp ved en eller flere henvendelser (i Canada ringer du grønt nummer oppført på side 2-9). Dette tilbudet er ikke tilgjengelig i Australia eller New Zealand. En enkelt henvendelse Engangstjenesten gir deg mulighet til å betale for hvert enkeltproblem du trenger hjelp til å løse. For å bruke denne tjenesten må du ha kredittkort. Pakke med 3 henvend (...)

41 Page 41 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva IBM HelpWare-støtte og -tjenester 2-11 Bestille støttepakker • Du finner telefonnumre og åpningstider for forskjellige land på side 2-7. • I USA og Canada bruker du følgende delenumre nårduringer: Internasjonal garantiservice - Ikke tilgjengelig Internasjonal garantiservice (IWS) er et IBM-program som er tilgjengelig for utvalgte IBM-PC-produkter. IWS gjør det mulig for kunder som reiser eller må flytte produkter til et anne (...)

42 Page 42 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual 2-12 Brukerhåndbok for IBM PC Vegas.book Page 12 Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

43 Page 43 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual Express Maintenance 3-1 Kapittel 3. Express Maintenance Kunder i USA har “Express Maintenance”, som er en delbyttetjeneste der IBM HelpCenter-personale kan bytte ut garanterte maskinvaredeler og sende dem direkte til kunden. Dermed er det ikke nødvendig å demontere maskinen og ta den med til en autorisert IBM-forhandler for å få den reparert. Enkelte servicesteder fungerer bare som leveringssteder, og de kan sende maskinen et an (...)

44 Page 44 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 3-2 Brukerhåndbok for IBM PC Vegas.book Page 2 Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

45 Page 45 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual Del 3. Konfigurere systeminnstillinger I denne delen får du hjelp til å konfigurere maskinvaren og maskinvarefunksjoner som var installert i datamaskinen fra fabrikken. Her finner du følgende kapitler: • "Komme i gang" på side 4-1 Dette kapittelet inneholder opplysninger om hvordan du justerer skjermen og voluminnstillingene på maskinen. Her fårduogså hjelp til å koble maskinen til en skriver eller til Internett. • (...)

46 Page 46 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual Vegas.book Page 2 Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

47 Page 47 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual Komme i gang 4-1 Kapittel 4. Komme i gang Da du kjøpte og satte sammen IBM-PCen, var den klar til bruk med en gang du slo den på. Under bruk av PCen kan det imidlertid hende at du ønsker å justere innstillinger of skjerm eller lyd. Kanskje vil du også koble maskinen til en skriver eller til Internett. Dette kapittelet hjelper deg med disse justeringene og tilkoblingene: •“Definere skjerminnstillinger” på side 4-2 •“Still (...)

48 Page 48 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual 4-2 Brukerhåndbok for IBM PC Definere skjerminnstillinger Da du koblet skjermen til systemenheten og slå på maskinen første gang, valgte maskinen skjerminnstillinger automatisk. Det kan imidlertid hende at du ønsker å endre enkelte av disse innstillingene. I Windows 98 kan du tilpasse skjermoppløsningen, antall farger, størrelsen på skjermbildet og andre innstillinger. Hvis du ikke allerede har gjort det, følger du konfigureri (...)

49 Page 49 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual Komme i gang 4-3 Strømsparingsfunksjon Det skal fremgå av dokumentasjonen til skjermen om skjermen har en strømsparingsfunksjon. Kanskje er denne funksjonen kalt Display Power Management Signaling (DPMS). Med DPMS blir skjermen svart hvis du ikke har brukt maskinen i løpet av et visst tidsrom, som du kan stille inn. Skjermen våkner til liv igjen nårdutrykkerpå skifttasten på tastbordet eller beveger musen. Hvis skjermen har en s (...)

50 Page 50 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual 4-4 Brukerhåndbok for IBM PC På flippen Innstillinger kan du definere skjerminnstillinger. Her er noen av innstillingene du kan definere: • Farger Her oppgir du antall farger som kan vises på skjermen. • Skriftstørrelse Hvis du klikker på skjermtasten Avansert... og deretter på flippen Generelt, kan du oppgi størrelsen på tegnene som vises på skjermen. Generelt bør du bruke standardinnstillingen for skriftstørrelse (fonts (...)

51 Page 51 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual Komme i gang 4-5 • Når du velger flere farger, går de fleste programmer tregere. Velg bare så mange du trenger. • Du kan finne ut hvilke innstillinger du liker best, ved å prøve deg frem. • Selv om skjermoppløsningen tillater at du endrer skriftstørrelsen (fontstørrelsen), er det ikke sikkert at programmene støtter store fonter. Store fonter kan gjøre at det ser ut som om ordene er kuttet av eller trykt sammen. • Hvis (...)

52 Page 52 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 4-6 Brukerhåndbok for IBM PC Stille inn lydstyrken Avhengig av hvilken modell du har, kan du kontrollere lydstyrken på en eller flere av disse måtene: • Justeringsbryter på frontpanelet (bare på modeller med lydkontakter foran) • Programvare for volumkontroll på maskinen Dette er den eneste innstillingen som påvirker volumet i høyttalerne som fulgte med maskinen. • På CD-ROM-stasjonen foran på systemenheten Det er ikke s (...)

53 Page 53 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual Komme i gang 4-7 Klargjøre for utskrift Når du har koblet skriveren til maskinen slik det er beskrevet på konfigureringsplakaten ,må du installere riktig skriverstyreprogram for operativsystemet du bruker. Et skriverstyreprogram er en fil som beskriver egenskapene til skriveren for programvaren. Programmene bruker filen til å konvertere tekst og grafikk til et format som skriveren kan forstå. Windows 98 inneholder skriverstyreprog (...)

54 Page 54 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 4-8 Brukerhåndbok for IBM PC Konfigurere kommunikasjon Hvis maskinen har et faks-/datamodem, kan det kommunisere med andre datamaskiner og faksmaskiner. Noen IBM-PCer leveres med ferdig installert modem. Hvis din maskin leveres med modem som ikke er ferdig installert, må du starte systemet og installere modemet først. Du finner instruksjoner under ”Åpne systemenheten” på side 7-5 og ”Tilføye og fjerne kort” på side 8-4. F (...)

55 Page 55 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva Komme i gang 4-9 Telefonlinjen som modemet bruker, kan ikke brukes til andre formål mens modemet er i bruk. En forstyrrelse på linjen som datamaskinen bruker, stopper datakommunikasjonen. Du kan ikke ta en telefon som er koblet til den samme linjen som datamaskinen bruker. Dessuten må du deaktivere funksjonen Samtale venter hvis du har det på telefonlinjen. Kontakt telefonselskapet hvis du lurer på hvordan du deaktiverer Samtale ve (...)

56 Page 56 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 4-10 Brukerhåndbok for IBM PC Konfigurere datamaskinen for tilkobling til Internett Hvis maskinen er utstyrt med et modem, kan du koble den til Internett. Førdu konfigurerer Internett-programvaren, må du koble maskinen til et telenett (les “Konfigurere kommunikasjon” på side 4-8). Maskinen leveres med to nettlesere: Microsoft Internet Explorer og Netscape Navigator. Hvis du velger å bruke Netscape Navigator, må du første inst (...)

57 Page 57 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual Komme i gang 4-11 The Microsoft Network Du kan også bruke et Windows 98-program til å konfigurere oppringt forbindelse til The Microsoft Network. Gjør slik hvis du vil bli medlem av The Microsoft Network. 1. Fra Windows 98-arbeidsområdet høyreklikker du på ikonet Konfigurer MSN Internet Service . 2. Følg instruksjonene du fårpå skjermen. Hvis du trenger hjelp, trykker du på F1-tasten for å bruke hjelpefunksjonen. Veiviser for (...)

58 Page 58 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 4-12 Brukerhåndbok for IBM PC Noen av hurtigtastene er forhåndsinnstilt for viktige funksjoner på datamaskinen (Lyd av, Volum og kontrolltaster for CD/DVD), og kan ikke endres. Det er sju hurtigtaster øverst på tastbordet. Enkelte av dem er allerede forhåndsinnstilt for å starte bestemte funksjoner på datamaskinen. De forhåndsdefinerte funksjonene er trykt på merkelappene over tastene. Du kan beholde disse innstillingene eller (...)

59 Page 59 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual Strømstyringsfunksjoner 5-1 Kapittel 5. Strømstyringsfunksjoner Maskinen følger standardene ACPI (Advance Control Power Interface) og APM (Advance power Management). Disse vil sette maskinen i en strømsparingsmodus i samsvar med innstillinger som du definerer. Du kan definere strømstyringsalternativer i BIOS (Basic Input Output system) eller i Windows 98. Les ”Power Management Setup” på side 6-16 hvis du lurer på hvordan du s (...)

60 Page 60 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual 5-2 Brukerhåndbok for IBM PC Avslutte operativsystemet Bruke avslutningsfunksjonen i operativsystemet Slik avslutter du operativsystemet: 1. Klikk på Start -knappen nederst til venstre i Windows 98-skjermbildet. 2. Klikk på Avslutt... ,godufår frem et bekreftelsesvindu med flere alternativer. 3. Velg Slå av maskinen? og klikk på Ja . Merk: Pass påålagre alt arbeid førduutfører neste trinn. Hvis du velger Avslutt... , blir mask (...)

61 Page 61 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva Strømstyringsfunksjoner 5-3 Hvilemodus for system Maskinen støtter systemets hvilemodus (kalt ventemodus i Windows 98). Denne funksjonen gjør at maskinen kan settes i en tilstand med lavt strømforbruk, slik at du sparer energi. Du kan sette systemet i hvilemodus på flere måter: • ViaStart-menyeniWindows98 • Ved hjelp av nettbryteren • Ved å trykke på hvilemodustasten (på Rapid Access II-tastbord) Når maskinen settes i hv (...)

62 Page 62 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 5-4 Brukerhåndbok for IBM PC 5. I området AV/på-knapper finner du Når jeg trykker datamaskinens Av/på- knapp og velger Avslutt eller Sette maskinen i ventemodus. Deretter klikker du på OK. Når du har endret nødvendige innstillinger, kan du bruke nettbryteren til å sette maskinen i hvilemodus (ventemodus) ved å trykke på bryteren i mindre enn fire sekunder mens maskinen er på. Merk deg følgende ved bruk av hvilemodusfunksjon (...)

63 Page 63 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual Strømstyringsfunksjoner 5-5 Bruke strømstyringsfunksjonen i Windows 98 Slik finner du strømstyringsfunksjonen: 1. Dobbeltklikk på ikonet Min datamaskin . 2. Dobbeltklikk på ikonet Kontrollpanel . 3. Dobbeltklikk på ikonet Strømstyring . Fra vinduet som blir åpnet, kan du stille inn strømstyringsfunksjoner. Vegas.book Page 5 Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

64 Page 64 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 5-6 Brukerhåndbok for IBM PC Hvilemodus for skjerm Windows 98 har en strømsparingsfunksjon for skjermen. Hvis skjermen støtter denne funksjonen (slå opp i skjermdokumentasjonen), kan du stille inn strømsparingsfunksjonen for skjermen slik: 1. Klikk på Start -knappen i arbeidsområdet. 2. Velg Innstillinger og klikk på Kontrollpanel . Du kan også dobbeltklikke på ikonet Min datamaskin og deretter på Kontrollpanel . 3. I vinduet (...)

65 Page 65 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva BIOS-konfigurering 6-1 Kapittel 6. BIOS-konfigurering IBM-PCen er allerede konfigurert for bruk. Du kan se på maskinens konfigurasjonsinnstillinger ved hjelp av konfigureringsprogrammet og Windows 98 Enhetsbehandling. Du kan også bruke disse konfigureringsverktøyene til å endre konfigurasjonsinnstillinger. Hvis du installerer eller bytter ut maskinvare i datamaskinen, må du kanskje kontrollere eller oppdatere bestemte innstillinger (...)

66 Page 66 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 6-2 Brukerhåndbok for IBM PC Oversikt over konfigureringsprogrammet Du kan bruke konfigureringsprogrammet til å se på og endre viktige innstillinger for maskinvaren. Det er mulig at du må bruke konfigureringsprogrammet hvis du oppgraderer maskinvaren eller får en feilmelding mens du bruker maskinen. I de fleste tilfeller der du tilføyer eller bytter ut maskinvare i systemenheten, oppdager maskinen BIOS (Basic Input/Output System) (...)

67 Page 67 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva BIOS-konfigurering 6-3 Noen av parameterne og tilsvarende innstillinger i konfigureringsprogrammet er bare til orientering, for eksempel innstillingene i menyene System Summary og Product Data. Les “Se på systeminformasjon og produktdata” på side 6-5 hvis du vil ha detaljerte opplysninger om disse menyene. Med de konfigurerbare innstillingene kan du påvirke maskinens virkemåte. Du kan for eksempel bruke konfigureringsprogrammet (...)

68 Page 68 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual 6-4 Brukerhåndbok for IBM PC Starte konfigureringsprogrammet Når maskinen er på Slik starter du konfigureringsprogrammet når maskinen er på: 1. Lagre alle åpne filer og lukk alle programmer. 2. Klikk på Start -knappen i Windows 98-arbeidsområdet. 3. Klikk på Avslutt... . 4. I vinduet som blir vist, klikker du på alternativet Starte maskinen på nytt? og deretter på Ja . 5. Når du ser IBM-logoen og meldingen “Trykk på F1 f (...)

69 Page 69 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual BIOS-konfigurering 6-5 Arbeide med konfigureringsmenyene Menyen til konfigureringsprogrammet blir vist med en gang du trykker på F1 . Menyen til konfigureringsprogrammet I hovedmenyen til konfigureringsprogrammet finner du forskjellige alternativer for konfigurering av systemet. Når du velger et av disse alternativene, blir det vist en meny for det alternativet. Et valg har vanligvis bare eb meny, men enkelte har flere. For valg med f (...)

70 Page 70 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 6-6 Brukerhåndbok for IBM PC Se på systeminformasjon og produktdata Hvis du vil se på generelle maskinvareopplysninger for din maskin, velger du alternativet System Summary i hovedmenyen til konfigureringsprogrammet. Opplysningene på menyen System Summary kan du ikke konfigurere. Konfigureringsprogrammet oppdaterer denne menyen automatisk nårdu • installerer eller endrer maskinvaren på maskinen • gjør endringer i andre menyer (...)

71 Page 71 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual BIOS-konfigurering 6-7 Endre parameterinnstillinger Konfigurasjonsopplysninger du kan endre på menyer i konfigureringsprogrammet, står i slike hakeparenteser: [ ]. Du kan ikke endre opplysninger som ikke står i slike parenteser. Bruk opp- eller nedpilene for å merke et alternativ og trykk deretter på Enter for å få frem en meny. Når du skal endre innstillingen av en parameter, merker du innstillingen og bruker venstre- eller hø (...)

72 Page 72 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual 6-8 Brukerhåndbok for IBM PC Avbryte endringer Av og til kan det hende at du endrer konfigurasjonsinnstillinger, men ikke ønsker å lagre dem. Da kan du avbryte endringene slik: 1. Gå tilbake til hovedmenyen i konfigureringsprogrammet. 2. Uthev Exit Without Saving og trykk på Enter og Y. Trykk deretter på Enter igjen. Konfigureringsprogrammet overser alle endringer du har gjort, og beholder de tidligere innstillingene. Det vil si i (...)

73 Page 73 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual BIOS-konfigurering 6-9 Konfigurasjonsparametere Devices and I/O Ports Bruk denne emnyen når du skal konfigurere enheter og I/U-porter i maskinen. Diskette Drive A Bruk denne Innstillingen hvis du skal definere hva slags type stasjon du har installert som stasjon A. PS/2 Mouse function Bestemmer om PS/2-musefunksjonen er aktivert eller deaktivert. On Board Audio Du kan bruke denne innstillingen til å aktivere eller deaktivere den integ (...)

74 Page 74 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 6-10 Brukerhåndbok for IBM PC Parallel Port Setup Du kan bruke denne innstillingen til å definere I/U-portadresse og IRQ-nummer for parallellporten. Disse innstillingene kontrollerer også parallellportmodus (EPP, ECP, ECP/EPP eller SPP, og DMA-innstillingen for ECP, hvis det brukes). USB Setup Bruk innstillingene i denne menyen hvis du skal aktivere eller deaktivere USB- funksjoner. USB Controller Velg Enabled (aktivert) hvis du skal (...)

75 Page 75 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual BIOS-konfigurering 6-11 • IDE Primary Slave PIO • IDE Secondary Master PIO • IDE Secondary Slave PIO Ultra DMA (direkte minnetilgang) Ultra DMA gir raskere dataoverføring mellom IDE-enheter og systemet enn vanlig DMA-modus. Du kan aktivere den ved å velge Auto eller deaktivere ved å velge Disabled. IDE Burst Mode Denne innstillingen bestemmer akselerasjonen til dataoverføringen for IDE-enheter. IDE Data Port Post Write Denne i (...)

76 Page 76 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual 6-12 Brukerhåndbok for IBM PC PS/2 Mouse Detect Function Bruk denne innstillingen til å bestemme om selvtesten (POST) skal kontrollere om det er koblet en mus til museporten. Onboard FDD Control Du kan bruke denne innstillingen til å aktivere eller deaktivere styreenheten for diskettstasjonen. Game Port Address Denne innstillinger bestemmer I/U-adressen til spillporten. Midi Port Address Denne innstillinger bestemmer I/U-adressen til (...)

77 Page 77 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual BIOS-konfigurering 6-13 Virus Warning Denne innstillingen avgjøromBIOSskalovervåke oppstartingssektoren og partisjonstabellen på Platelageret for å holde rede på eventuelle forsøkpå endring. Ved eventuelle endringsforsøk vil BIOS stoppe systemet, og du får en feilmelding. Etterpå kan du om nødvendig kjøre et antivirusprogram for å finneogfjerne problemet førsystemetblirskadet. Quick Power-On Self Test Denne innstillingen f (...)

78 Page 78 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 6-14 Brukerhåndbok for IBM PC Gate A20 Option Med denne innstillingen kan du velge hvordan port A20 skal håndteres. Port A20 er en enhet som brukes til å adressere minne over 1 megabyte. Opprinnelig ble port A20 styrt via et kontaktpunkt på tastbordet. Selv om enkelte tastbord fortsatt har denne funksjonen, er det nå vanligere, og mye raskere, med et brikkesett som gir støtte til port A20. TypematicRateSetting Denne innstillingen (...)

79 Page 79 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual BIOS-konfigurering 6-15 Typematic Delay (Msec) Når repetisjon er aktivert, kan du velge forsinkelsen mellom første tasttrykk og starten for akselerasjonen. Halt On Bruk denne innstillingen til å bestemme når selvtesten (POST) skal stoppe når den oppdager feil. Date and Time Med denne innstillingen kan du stille inn dato og klokkeslett. 250 250 msek 500 500 msek 750 750 msek 1000 1000 msek ALL errors Systemet stopper ved alle feil N (...)

80 Page 80 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual 6-16 Brukerhåndbok for IBM PC Advanced Setup Du kan bruke disse innstillingene til å konfigurere avanserte maskinvarefunksjoner. Ikke prøv å endre disse innstillingene med mindre du har avanserte tekniske kunnskaper om maskinvaren. Hvis disse innstillingene konfigureres feil, kan du risikere at maskinen ikke virker. Cache Control Du kan bruke denne innstillingen til å aktivere eller deaktivere intern og ekstern hurtigbuffer. System (...)

81 Page 81 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual BIOS-konfigurering 6-17 Video Off Method Denne innstillingen avgjør hvordan skjermen blankes ut. Activity Monitor MODEM Use IRQ Bruk denne innstillingen til å velge hvilken IRQ modemet skal bruke. Valg:3,4,5,7,9,10,11,ikketilgjengelig HDD Ports Activity Når denne er aktivert, vil all aktivitet på platelageret eller diskettstasjonen starte maskinen fra en strømsparingsmodus. COM Ports Activity Når denne er aktivert, vil all aktivit (...)

82 Page 82 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 6-18 Brukerhåndbok for IBM PC DukanoppgiatenavIRQenepå listen nedenfor ikke skal få systemet til å starte fra en strømsparingsmodus. En I/U-enhet signaliserer til operativsystemet ved hjelp av en IRQ. Når operativsystemet er klart til å svare på anmodningen, avbryter det seg selv og utfører tjenesten. Valg: Enabled • IRQ3 (COM2) • IRQ4 (tilgjengelig= • IRQ5 (lyd) • IRQ6 (diskettstasjon) • IRQ7 (LPT1) • IRQ8 (RTC-ala (...)

83 Page 83 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual BIOS-konfigurering 6-19 ACPI suspend Type Denne innstillingen bestemmer avbruddstypen. Clock Generator Configuration Med innstillingene i denne funksjonen kan du endre klokkehastigheten til CPU, SDRAM, DIMM og PCI-bussen. Set Password Her kan du definere et passord for å begrense tilgangen til konfigureringsprogrammet eller systemet. Du kan også endre eller slette passordet. Hvis du definerer passord for å starte konfigureringsprogra (...)

84 Page 84 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual 6-20 Brukerhåndbok for IBM PC Bruke andre konfigureringsverktøy Du kan bruke konfigureringsprogrammet til å se på eller endre konfigurasjonsinnstillinger for det meste av den forhåndsinstallerte maskinvaren. Hvis du installerer ny maskinvare, er det imidlertid mulig at du må bruke andre konfigureringsverktøy. Windows 98 inneholder programmet Enhetsbehandling, der du kan se på og endre innstillinger for systemressurser som brukes (...)

85 Page 85 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual Del 4. Oppgradere og bytte ut maskinvare I denne delen får du hjelp til å tilføye eller endre maskinvaren som var installert i datamaskinen fra fabrikken. Her finner du følgende kapitler: • "Forberede oppgradering" på side 7-1 Dette kapittelet hjelper deg med forberedelsene nårduskaltilføye eller bytte ut kort, stasjoner og systembordkomponenter i systemenheten. • "Tilføye og fjerne kort og stasjoner" på (...)

86 Page 86 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva Vegas.book Page 2 Thursday, March 30, 2000 11:19 AM (...)

87 Page 87 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual Forberede oppgradering 7-1 Kapittel 7. Forberede oppgradering Du kan oppgradere maskinvaren i datamaskinen ved å tilføye eller bytte ut kort, stasjoner eller systembordkomponenter. Hvis du setter deg ned og vurderer den nye maskinvaren og planlegger maskinvareendringene, kan du redusere problemene ved endringene. Typenmaskinvareduskalinstallereellerbytteut,avgjør for eksempel om du skal begynne med maskinen slått på eller av. Når (...)

88 Page 88 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual 7-2 Brukerhåndbok for IBM PC Vurdere den nye maskinvaren Dokumentasjonen som fulgte med den nye maskinvaren, skal inneholde opplysninger om nødvendige innstillinger og instruksjoner for installering av utstyret. Les dokumentasjonen nøye. Hvis dokumentasjonen henviser til opplysninger om maskinens I/U-adresser, IRQer eller DMA-kanaltildelinger, slårduoppi“tillegg A: Plassering av minnemoduler.” Konflikter med systemressurser som (...)

89 Page 89 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva Forberede oppgradering 7-3 Planlegge maskinvareendringer Du børforstå hvordan den nye maskinvaren fungerer sammen med den eksisterende maskinvare, før du frakobler systemenheten, tar av dekselet og tar ut eller setter inn maskinvare. Du børogså notere hvilke endringer du gjør, mens du holder på. Pass på at du leser avsnittet ovenfor, “Vurdere den nye maskinvaren” på side 2, før du fortsetter. Notere endringer Når du insta (...)

90 Page 90 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual 7-4 Brukerhåndbok for IBM PC Løse ressurskonflikter Bruke konfigureringsprogrammet Maskinens BIOS (Basic Input/Output System) oppdager automatisk de fleste maskinvareendringer og oppdaterer relevante CMOS-innstillinger i konfigurasjonen. Hvis CMOS-innstillingene ikke blir oppdatert automatisk, får du en melding som minner deg pååoppdatere innstillingene manuelt. Slik løser du ressurskonflikter mellom systemenheter i konfigurerings (...)

91 Page 91 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual Forberede oppgradering 7-5 Åpne systemenheten Hver gang du skal åpne systemenheten, må du følge bestemte sikkerhetsrutiner, slik at du ikke skader maskinen. Sikkerhetshensyn Førduåpner systemenheten, bør du lese gjennom “Sikkerhetsinformasjon” på side xi. For din egen sikkerhet og sikkerheten til utstyret børdugjøre følgende førdufjerner dekselet til systemenheten: 1. Hvis maskinen er på eller i en strømsparingsmodus, (...)

92 Page 92 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 7-6 Brukerhåndbok for IBM PC Fjerne dekselet Slik fjerner du toppdekselet på systemenheten: 1. Fjern skruen som holder fast toppdekselet bak på systemenheten. 2. Hold i toppdekselet på begge sider og skyv det forover omtrent en kvart tomme. 3. Løft av toppdekselet og legg det til side. 4. Rør metallrammen på baksiden av systemenheten for å fjerne statisk elektrisitet fra din egen kropp. Ikke rør noen av komponentene inne i ramm (...)

93 Page 93 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva Forberede oppgradering 7-7 Se inne i systemenheten Når du har tatt av toppdekselet på systemenheten, ser systemenheten ut som på figuren nedenfor. Merk: Les neste side for å få en beskrivelse av maskinvarekomponentene inne i systemenheten. Maskinen har fire stasjonsbrønner. En brønn er for 5,25-tommer stasjoner, to brønner for 3,5-tommers stasjoner. Den fjerde brønnen er for en fabrikkinstallert PCMCIA-stasjon. Diskettstasjoner (...)

94 Page 94 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 7-8 Brukerhåndbok for IBM PC 1. Strømforsyningsenhet. Systemet har en strømforsyningsenhet. 2. Utbyggingsspor. På systembordet er det tre utbyggingsspor for installering av kort som overholder PCI_spesifikasjonene (Peripheral Component Interconnect). Disse kortene kalles vanligvis PCI-kort (bare lave PCI-kort passer inn). I tillegg til disse PCI-kortene er det en skjermbro på kortet. Med dette sporet kan systemet støtte DFP-funksj (...)

95 Page 95 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual Tilføye og fjerne kort og stasjoner 8-1 Kapittel 8. Tilføye og fjerne kort og stasjoner Før du begynner å arbeide med maskinvare i systemenheten, må du lese følgende: •“Vurdere den nye maskinvaren” på side 7-2 Her finner du informasjon som er nødvendig for å forstå potensielle ressurskonflikter. Det kan hende at den nye maskinvaren forsøker å bruke en ressurs som allerede er tildelt til annen maskinvare. •“Planlegg (...)

96 Page 96 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 8-2 Brukerhåndbok for IBM PC Løse konflikter med installerte kort Hvis du har kjøpt en maskin med installert modemkort, får du hjelp her til å unngå noen potensielle konflikter mellom maskinvaren og modemkortet. Hvis du etter å ha installert ny maskinvare finner ut at modemet eller den nye maskinvaren ikke virker, bruker du Enhetsbehandling i Windows 98 til å sammenlikne ressursene som brukes av modemkortet og den nye maskinvare (...)

97 Page 97 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Operation & user’s manual Tilføye og fjerne kort og stasjoner 8-3 Arbeide med maskinvare i systemenheten Hvis du ikke har tatt av dekselet på systemenheten, leser du "Sikkerhetsinformasjon" på side xi, og deretter “Åpne systemenheten” på side 7-5. Hvis du skal installere både et kort og en stasjon, installerer eller bytter du stasjonen før du installerer eller bytter kortet. Hvis du også har tenkt å endre maskinvare på systembordet, leser (...)

98 Page 98 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Aptiva 8-4 Brukerhåndbok for IBM PC Tilføye og fjerne kort På systembordet er det tre PCI-kortkontakter (bare lavprofil-PCI-kort passer). Installere kort Maskinen har utbyggingsspor bare for PCI-kort. Slik installerer du et kort: 1. Fjern skruen som holder fast dekselet på utbyggingssporet. Fjern spordekselet. 2. Juster og sett inn kortet i kortkontakten. 3. Sikre kortet med skruen du fjernet i trinn 1. 4. Hvis kortet har kabler, kobler du (...)

99 Page 99 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Manual Tilføye og fjerne kort og stasjoner 8-5 Fjerne kort Slik fjerner du et kort: 1. Plasser systemenheten slik at du kommer til kortet. 2. Hvis det er kabler på kortet, frakobler du dem. Noter hvor kablene var tilkoblet. Du må tilkoble disse kablene igjen hvis du skal installere kortet på nytt. 3. Fjern kortskruen. 4. Ta et godt tak i kortet og trekk det ut av kontakten. 5. Hvis du ikke skal installere kortet igjen, setter du på plass (...)

100 Page 100 of Lenovo Aptiva Operation & user’s manual

Lenovo Aptiva Desktop, Laptop Manual 8-6 Brukerhåndbok for IBM PC Fjerne og tilføye stasjoner Maskinen har fire stasjonsbrønner der du kan installere forskjellige typer stasjoner. I “Se inne i systemenheten” på side 7-7 er stasjonene beskrevet og plasseringen angitt. Identifisere signalkabelkontakter Nårduinstallererenstasjon,må du koble signalkabelen (også kalt datakabelen) fra stasjonen til en port på systembordet. Tabellen nedenfor identifiserer portene på (...)

Related Devices for Lenovo Aptiva