Lenovo J200 User Manual

Lenovo Desktop, Laptop J200 Operation & user’s manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo J200 Desktop, Laptop PDF Operation & user’s manual

  • Model: J200
  • Brand: Lenovo
  • Type: Operation & user’s manual
  • Category: Desktop, Laptop
  • File Size:
  • No. of pages: 68
Download Lenovo J200 PDF Manual

Also for Lenovo J200:

Lenovo J200 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Lenovo 3000 Brukerhåndbok Maskintype 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 og 9691 (...)

2 Page 2 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual (...)

3 Page 3 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Lenovo 3000 (...)

4 Page 4 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese veiledningen Sikkerhet og garantier som ble levert med dette produktet, og Tillegg B, “Merknader”, på side 53. Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende måte. Denne (...)

5 Page 5 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Innhold Innledning . . . . . . . . . . . . . .v Kapittel 1. Viktig sikkerhetsinformasjon 1 Kapittel 2. Organisere arbeidsplassen . .3 Komfort . . . . . . . . . . . . . . . .3 Gjenskinn og belysning . . . . . . . . . . .3 Luftsirkulasjon . . . . . . . . . . . . . .4 Strømuttak og kabler . . . . . . . . . . .4 Kapittel 3. Klargjøre datamaskinen (...)

6 Page 6 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual iv Brukerhåndbok (...)

7 Page 7 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual Innledning Denne brukerhåndboken inneholder følgende informasjon: v Kapittel 1, “Viktig sikkerhetsinformasjon”, på side 1, inneholder informasjon om hvor du finner sikkerhetsinformasjonen for dette produktet. v Kapittel 2, “Organisere arbeidsplassen”, på side 3, inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer datamaskinen slik at den blir behagelig å bruke, og hvordan ly (...)

8 Page 8 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual vi Brukerhåndbok (...)

9 Page 9 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual Kapittel 1. Viktig sikkerhetsinformasjon ADVARSEL: Før du leser denne håndboken, er det viktig at du leser og forstår all sikkerhetsrelatert informasjon for dette produktet. Slå opp i veiledningen Sikkerhet og garantier, som du mottok sammen med dette produktet, for å lese den nyeste sikkerhetsinformasjonen. Ved å lese og forstå denne sikkerhetsinformasjonen, reduserer du far (...)

10 Page 10 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual 2 Brukerhåndbok (...)

11 Page 11 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Kapittel 2. Organisere arbeidsplassen For at du skal få brukt maskinen mest mulig effektivt, er det viktig at du plasserer utstyret på den måten som passer deg best. Det viktigste er at du har en ergonomisk god arbeidsplass, men faktorer som lyskilder, luftkvalitet og plassering av strømuttak har også betydning for arbeidssituasjonen din. Komfort Det finnes ikke en sittestil (...)

12 Page 12 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Støv på skjermen forsterker problemene med gjenskinn. Derfor bør du med jevne mellomrom rengjøre skjermen. Bruk en myk klut fuktet i et flytende glassrensemiddel uten slipemidler. Luftsirkulasjon Maskinen og skjermen avgir varme. Viften i maskinen trekker inn frisk luft og sender oppvarmet luft ut i rommet. Skjermen slipper ut varm luft gjennom ventilasjonsriller. Hvis du sperre (...)

13 Page 13 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Kapittel 3. Klargjøre datamaskinen Det er viktig at du leser og forstår innholdet i veiledningen Sikkerhet og garantier før du klargjør datamaskinen. Ved å lese og forstå sikkerhetsinformasjonen, reduserer du faren for personlig skade og/eller skade på produktet. Sørg for at datamaskinen har best mulig plassering i forhold til den typen arbeid du skal utføre. Du finner fl (...)

14 Page 14 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual 4. Sett maskinen forsiktig på sokkelen og la ventilasjonsrillene peke oppover, slik det er vist. Tilkoble datamaskinen Følg veiledningen nedenfor når du skal tilkoble maskinen. Se etter de små kontaktikonene på baksiden av maskinen. Viktig Hvis spenningsvelgeren er stilt inn feil, kan det føre til permanent skade på datamaskinen. Hvis du ikke er sikker på hvilken spenn (...)

15 Page 15 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual v Hvis spenningsområdet i ditt land eller din region er 200–240 V vekselstrøm, setter du spenningsvelgeren til 230 V. 115 2. Koble tastaturkabelen til den riktige tastaturkontakten, enten til tastaturkontakten som er standard (1), eller til USB-kontakten (2). 3. Koble musekabelen til den riktige tastaturkontakten, enten til musekontakten som er standar (...)

16 Page 16 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual 4. Koble skjermkabelen til skjermkontakten på maskinen. v Hvis du har en standard VGA-skjerm (VGA=Video Graphics Array), kobler du kabelen til kontakten slik det er vist i illustrasjonen nedenfor. Merk: Hvis modellen har to skjermkontakter, må du bruke kontakten på grafikkortet. v Hvis du har en DVI-skjerm (Digital Video Interface), må det være installert et kort i (...)

17 Page 17 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual 6. Hvis du har lydenheter, kobler du dem til ved å følge instruksjonene nedenfor. Du finner flere opplysninger om høyttalere i trinn 7 og 8. 1 Lydlinjeinngang Denne kontakten mottar lydsignaler fra en ekstern lydkilde, for eksempel et stereoanlegg. 2 Lydlinjeutgang Denne kontakten sender lydsignaler fra datamaskinen til eksterne enheter, for eksempel stereohøyt (...)

18 Page 18 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 9. Koble til eventuelt tilleggsutstyr. Det er ikke sikkert at maskinen har alle kontaktene som er vist. 1394 1394 1 USB Til denne kan du koble en enhet som krever en USB-tilkobling, for eksempel et tastatur, en mus, en skanner, en skriver eller en PDA (personlig digital assistent). 2 Seriell Til denne kan du koble et eksternt modem, en seriell skriver eller (...)

19 Page 19 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual Merk: Hvis du vil vite mer om kontakter, kan du åpne hjelpen på systemet (Access Help). “Access Help” på side 42 inneholder informasjon om hvordan du åpner hjelpen. Slå på maskinen Slå på skjermen og andre eksterne enheter først og slå deretter på maskinen. Når selvtesten (POST) er ferdig, forsvinner logoen. Hvis maskinen har forhåndsinstallert programvare, starte (...)

20 Page 20 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual v Oppgi maskintype, modell og serienummer. Hvis du trenger service eller teknisk støtte, blir du sannsynligvis spurt om disse opplysningene. Du finner flere opplysninger i sikkerhetsinformasjonen og garantiopplysningene som ble levert med maskinen. Oppdatere operativsystemet Microsoft legger ut oppdateringer for de ulike operativsystemene på Microsofts nettsted for Windows-oppdateringer. (...)

21 Page 21 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Utstyr Denne delen inneholder en oversikt over maskinens deler og forhåndsinstallert programvare. Systeminformasjon Informasjonen nedenfor dekker en rekke forskjellige modeller. Du finner opplysninger om din modell i Setup Utility-programmet. Se Kapittel 5, “Bruke Setup Utility-programmet”, på side 21. Mikroprosessor v AMD Athlon 64 v AMD Sempron v Intel Pentium 4-prosesso (...)

22 Page 22 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual v PCI V.90-modem for data/faks (PCI=Peripheral Component Interconnect) (på enkelte modeller) Systemadministrasjonsfunksjoner v Preboot Execution Environment (PXE) og Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) v Wake on LAN v Wake on Ring (i Setup Utility kalles denne funksjonen ″Serial Port Ring Detect″ for et eksternt modem) v Fjernadministrasjon v Automatisk oppstarting (...)

23 Page 23 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual Sikkerhetsfunksjoner v Bruker- og administratorpassord for BIOS-tilgang v Støtte for tilføying av en integrert kabellås (Kensington-lås) v Konfigurerbar oppstartingssekvens v Oppstarting uten diskettstasjon, tastatur eller mus v Uovervåket oppstarting v I/U-styring av diskett og harddisk v I/U-styring av seriell port og parallellport v Sikkerhetsprofil for hver enhet For (...)

24 Page 24 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Spesifikasjoner Denne delen inneholder fysiske spesifikasjoner for maskintypene 7816, 7817, 7818, 7819, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 og 9691. Dimensjoner Høyde: 410 mm Bredde: 175 mm Dybde: 424 mm Vekt Minimumskonfigurasjon: 8,17 kg Maksimumskonfigurasjon: 10,21 kg Omgivelser Lufttemperatur: I drift 0 til 914,4 m over havet: 10° til 35°C I drift 915 til 2134 m ov (...)

25 Page 25 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Denne delen inneholder fysiske spesifikasjoner for maskintypene 7812, 7813, 7814, 7815, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684 og 9685. Dimensjoner Bredde: 331 mm Høyde: 105 mm Dybde: 405 mm Vekt Minimumskonfigurasjon som levert: 8,2 kg Maksimumskonfigurasjon: 10,4 kg Omgivelser Lufttemperatur: I drift 0 til 914,4 m over havet: 10° til 35°C I drift 915 til 2134 m over h (...)

26 Page 26 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 18 Brukerhåndbok (...)

27 Page 27 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Kapittel 4. Oversikt over programvare Datamaskinen blir levert med et forhåndsinstallert operativsystem og flere forhåndsinstallerte applikasjoner. Disse operativsystemene er tilgjengelige: v Windows Vista v Windows XP Programvare som leveres med Windows-operativsystemet Denne delen inneholder opplysninger om Windows-applikasjoner som blir levert med dette produktet. Programvare som leve (...)

28 Page 28 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 “Mappen Online Books” på side 41 inneholder flere opplysninger om hvordan du får tilgang til elektroniske håndbøker og Lenovos nettsted. 20 Brukerhåndbok (...)

29 Page 29 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Kapittel 5. Bruke Setup Utility-programmet Setup Utility brukes til å se på og endre konfigurasjonsinnstillingene i maskinen, uavhengig av hvilket operativsystem du bruker. Operativsysteminnstillingene kan imidlertid overstyre tilsvarende innstillinger som er definert i Setup Utility. Starte Setup Utility-programmet Slik starter du Setup Utility-programmet: 1. Hvis maskinen allerede er (...)

30 Page 30 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual v Det inneholder minst et av disse symbolene: , . / ` ; ' [] v Du kan også bruke mellomromstasten. v Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i passord for Setup Utility-programmet og harddiskpassord. v Det kan ikke være likt navnet eller brukernavnet ditt. v Det er ikke et vanlig ord eller vanlig navn. v Det er vesentlig forskjellig fra dine tidli (...)

31 Page 31 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual 3. Velg Security Profile by Device. 4. Velg ønskede enheter og innstillinger og trykk på Enter. 5. Gå tilbake til menyen for Setup Utility og velg Exit og deretter then Save Settings eller Save and exit the Setup Utility. Merk: Hvis du ikke vil lagre innstillingene, velger du Exit the Setup Utility without saving. Velge en oppstartingsenhet Hvis maskinen ikke starter (...)

32 Page 32 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Avanserte innstillinger På enkelte maskinmodeller inneholder menyen Advanced settings valget Enable/Disable HyperThreading. Denne funksjonen fungerer bare på HyperThreading-kompatible operativsystemer, for eksempel Microsoft Windows XP. Standardinnstillingen for HyperThreading er Enabled. Hvis du velger Set Defaults og bruker et annet operativsystem enn Windows XP, blir imidlertid maskinens (...)

33 Page 33 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Kapittel 6. Oppdatere systemprogrammer Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du oppdaterer POST/BIOS og hvordan du gjenoppretter etter en POST/BIOS-oppdateringsfeil. Bruke systemprogrammer Systemprogrammene er det grunnleggende laget av programvare som er innebygd i datamaskinen. Selvtesten (POST), BIOS-rutinene og Setup Utility er eksempler på systemprogrammer. Selvtesten best (...)

34 Page 34 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual 7. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre oppdateringen. Oppdatere BIOS fra operativsystemet Merk: Fordi det hele tiden gjøres forbedringer på nettstedet, er det mulig at kan innholdet (inkludert linker det refereres til i denne prosedyren) endres. 1. I nettleseren skriver du http://www.lenovo.com/support i adressefeltet og trykker på Enter. 2. Finn de nedlastbare f (...)

35 Page 35 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Kapittel 7. Problemløsing og feilsøking Dette kapittelet inneholder opplysninger om grunnleggende problemløsings- og feilsøkingsprogrammer. Hvis ikke problemet ditt er beskrevet her, finner du informasjon om flere feilsøkingsressurser i Kapittel 9, “Få informasjon, hjelp og service”, på side 41. Grunnleggende problemløsing Denne tabellen inneholder informasjon som hjelper deg me (...)

36 Page 36 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual Symptom Gjør slik USB-tastaturet fungerer ikke. Kontroller at v Maskinen er slått på. v Tastaturkabelen er godt festet til en USB-kontakt på forsiden eller baksiden av maskinen. v Ingen taster har satt seg fast. Hvis du ikke klarer å løse problemet, leverer du maskinen til service. Sikkerhetsinformasjonen og garantiopplysningene som ble levert med maskinen, inneholder en (...)

37 Page 37 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual PC-Doctor for Windows PC-Doctor for Windows er et feilsøkingsprogram som fungerer gjennom hele Windows-operativsystemet. Du kan bruke feilsøkingsprogrammet til å se på symptomer og løsninger på maskinproblemer, få tilgang til Lenovos problemløsingssenter, oppdatere systemdrivere og se gjennom systeminformasjon. Du starter PC-Doctor for Windows ved å klikke på Start-menyen på Wi (...)

38 Page 38 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Merk: På enkelte modeller trykker du på Esc for å starte Rescue and Recovery. 5. I Rescue and Recovery-arbeidsområdet velger du Lag feilsøkingsdisketter. 6. Følg instruksjonene på skjermen. 7. Sett inn en tom, formatert diskett i diskettstasjonen når du blir bedt om det, og følg instruksjonene på skjermen. 8. Når operasjonen er fullført, tar du ut diske (...)

39 Page 39 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 PC-Doctor for Windows PE Lenovo-maskinen inneholder enten PC-Doctor for DOS eller PC-Doctor for Windows PE, avhengig av maskintype og modell. Feilsøkingsprogrammet PC-Doctor for Windows PE er en del av Rescue and Recovery-arbeidsområdet. Bruk PC-Doctor for Windows PE hvis du ikke klarer å starte Windows- operativsystemet, eller hvis PC-Doctor for Windows ikke fant årsaken til et (...)

40 Page 40 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Merk: Illustrasjonen nedenfor kan være litt annerledes enn musen din. 1 Låsring 2 Kule 3 Plastvalser 4 Kulerom Slik rengjør du en kulemus: 1. Slå av datamaskinen. 2. Trekk ut musekabelen fra maskinen. 3. Snu musen opp ned. Løsne låsringen 1 ved å dreie den, slik at du kan ta ut kulen i musen. 4. Legg hånden over låsr (...)

41 Page 41 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Kapittel 8. Gjenopprette programvare Les opplysningene i dette kapittelet for å bli kjent med gjenopprettingsløsningene fra Lenovo. Du finner opplysninger om hvordan og når du skal bruke følgende metoder: v Opprette og bruke produktgjenopprettingsplater v Utføre sikkerhetskopiering og gjenopprettingsoperasjoner v Bruke Rescue and Recovery-arbeidsområdet v Opprette og bruke re (...)

42 Page 42 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 av det fabrikkinstallerte innholdet eller utføre andre rednings- og gjenopprettingsoperasjoner, for eksempel for å redde enkeltfiler. v Windows Vista: Bruk produktgjenopprettingsplater kun hvis du skal gjenopprette maskinen til det opprinnelige fabrikkinstallerte innholdet. Når du bruker gjenopprettingsplater i Windows XP, får du mulighet til å åpne Rescue and Recovery-arbeidsområd (...)

43 Page 43 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Utføre sikkerhetskopiering og gjenopprettingsoperasjoner Med Rescue and Recovery-programmet kan du sikkerhetskopiere hele harddisken, inkludert operativsystemet, datafiler, applikasjoner og personlige innstillinger. Du kan definere hvor Rescue and Recovery-programmet skal lagre sikkerhetskopien: v på et beskyttet område på harddisken v på en ekstra harddisk som er installert i maski (...)

44 Page 44 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual sikkerhetskopierte dem sist. Du kan også redde enkeltfiler fra en Rescue and Recovery-sikkerhetskopi på din lokale harddisk, en USB-enhet eller en nettverksstasjon. v Gjenopprette harddisken fra en Rescue and Recovery-sikkerhetskopi: Når du har utført en sikkerhetskopiering ved hjelp av Rescue and Recovery- programmet, kan du utføre gjenopprettingsoperasjoner fra Rescue and Recove (...)

45 Page 45 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Merk: 1. Når du har gjenopprettet harddisken til det opprinnelige fabrikkinstallerte innholdet, er det mulig at du må installere drivere for enkelte enheter på nytt. Se “Gjenopprette eller installere enhetsdrivere” på side 38. 2. Enkelte maskiner leveres med Microsoft Office eller Microsoft Works forhåndsinstallert. Hvis du må gjenopprette eller installere Microsoft Offic (...)

46 Page 46 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual BIOS-oppstartingssekvensen. Du finner flere opplysninger under “Definere en redningsenhet i oppstartingssekvensen” på side 39. Opprette og bruke en gjenopprettingsdiskett Hvis du ikke får tilgang til Rescue and Recovery-arbeidsområdet eller Windows-miljøet, bruker du en gjenopprettingsdiskett til å reparere Rescue and Recovery-arbeidsområdet eller reparere en fil som er nødvendig (...)

47 Page 47 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Hvis du vil installere en enhetsdriver på nytt for en forhåndsinstallert enhet, utfører du disse trinnene: 1. Start maskinen og operativsystemet. 2. Vis katalogstrukturen til harddisken ved hjelp av Windows Utforsker eller Min datamaskin. 3. Åpne mappen C:\SWTOOLS. 4. Åpne mappen DRIVERS. I mappen DRIVERS finner du flere undermapper som har fått navn etter de ulike en (...)

48 Page 48 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual Løse problemer med gjenopprettingen Hvis du ikke får tilgang til Rescue and Recovery-arbeidsområdet eller Windows-miljøet, kan du: v Bruk redningsmediene (CD, DVD eller USB-harddisk) til å starte Rescue and Recovery-arbeidsområdet. Du finner mer om dette i “Opprette og bruke redningsmedier” på side 37. v Bruk en gjenopprettingsdiskett når du skal reparere Rescue and Re (...)

49 Page 49 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Kapittel 9. Få informasjon, hjelp og service Dette kapittelet inneholder informasjon om hjelp, service og teknisk assistanse for produkter som er produsert av Lenovo. Informasjonsressurser Denne delen beskriver hvordan du får tilgang til nyttige ressurser. Mappen Online Books Mappen Online Books inneholder bøker som beskriver hvordan du klargjør og bruker datamaskinen. Online Books (...)

50 Page 50 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Du åpner programmet Lenovo Care Produktivitetssenter ved å gå til Start-menyen på Windows-skrivebordet, velge Alle programmer, Lenovo Care, og Produktivitetssenter. Access Help Hjelpen på systemet (Access Help) inneholder informasjon om hvordan du kommer i gang, utfører grunnleggende oppgaver, tilpasser innstillinger etter eget behov, beskytter data, utvider og oppgraderer systemet, (...)

51 Page 51 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Hvis du har mistanke om et programvareproblem, slår du opp i dokumentasjonen (også README-filer) og hjelpefunksjonen til maskinen eller operativsystemet. De fleste maskiner leveres med en rekke feilsøkingsprogrammer som du kan bruke til å identifisere maskinvareproblemer. Du finner instruksjoner som forklarer hvordan du bruker feilsøkingsprogrammene, under “Feilsøkingsprogrammer” (...)

52 Page 52 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Bruke andre tjenester Hvis du har med maskinen (bordmodell eller bærbar PC) på reise, eller flytter den til et land der maskintypen blir solgt, kan maskinen være kvalifisert for internasjonal garantiservice, som automatisk gir deg rett til garantiservice i garantiperioden. Service blir utført av serviceleverandører som er godkjent for å utføre garantiservice. Servicemetoder og (...)

53 Page 53 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Tillegg A. Manuelle modemkommandoer Dette tillegget beskriver kommandoer du bruker hvis du vil programmere modemet ditt manuelt. Kommandoer blir akseptert av modemet når det er i kommandomodus. Modemet er automatisk i kommandomodus til du ringer et nummer og oppretter en forbindelse. Kommandoer kan sendes til modemet fra en PC som kjører kommunikasjonsprogramvare eller fra enhver (...)

54 Page 54 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Kommando Funksjon H_ H0 Tving modem on-hook (legg på) H1 Tving modem off-hook (opptatt) Merk: H1-kommandoen støttes ikke for Italia I_ I0 Vis produktidentifikasjonskode I1 Produsentlevert ROM-kontrolltest I2 Intern minnetest I3 Fastvare-ID I4 Reservert ID L_ L0 Lavt høyttalervolum L1 Lavt høyttalervolum L2 Middels høyttalervolum L3 Høyt høyttalervolum M_ M0 Intern høyttaler av (...)

55 Page 55 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Kommando Funksjon Z_ Z0 Tilbakestill og hent aktiv profil 0 Z1 Tilbakestill og hent aktiv profil 1 Utvidede AT-kommandoer Kommando Funksjon &C_ &C0 Tving oppsporing av bærebølgesignalgjenkjenning høy (PÅ) &C1 Slå på CD når det er bærebølge i fjernenden &D_ &D0 Modemet overser DTR-signalet &D1 Modemet går tilbake til kommandomodus etter DTR-veksling (...)

56 Page 56 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 Kommando Funksjon &T3 Utfør lokal, digital sløyfetest &T4 Tillat fjerndigital sløyfetest-forespørsel fra fjerntliggende modem &T5 Avvis fjerndigital sløyfetest-forespørsel &T6 Utfør en fjerndigital sløyfetest &T7 Utfør en fjerndigital sløyfetest og selvtest &T8 Utfør lokal, analog sløyfetest og selvtest &V &V0 Viser aktive og lagrede profiler &V1 (...)

57 Page 57 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Kommando Funksjon +DS44=0, 0 Deaktiver V.44 +DS44=3, 0 Aktiver V.44 +DS44? Gjeldende verdier +DS44=? Liste over verdier som støttes Tillegg A. Manuelle modemkommandoer 49 (...)

58 Page 58 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual Kommandoer for Faks-klasse 1 +FAE=n Data/Faks Automatisk svar +FCLASS=n Tjenesteklasse +FRH=n Motta data med HDLC-ramme +FRM=n Motta data +FRS=n Motta uten lyd +FTH=n Overføre data med HDLC-ramme +FTM=n Overføre data +FTS=n Stopp overføring og vent Kommandoer for Faks-klasse 2 +FCLASS=n Tjenesteklasse. +FAA=n Tilpasset svar. +FAXERR Faks-feilverdi. +FBOR Fase C-databitrekkefølge. (...)

59 Page 59 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual +FPHCTO Fase C-tidsutkobling. +FPOLL Markerer kontrollforespørsel. +FPTS: Sideoverføringsstatus. +FPTS= Sideoverføringsstatus. +FREV? Identifiser endring. +FSPT Aktiver kontroll. +FTSI: Rapporter IDen til overføringsstasjon. Tale-kommandoer #BDR Velg overføringshastighet #CID Aktiver gjenkjenning av anroper-ID og rapportformat #CLS Velg Data, faks eller tale/lyd #MDL? Identifiser modell (...)

60 Page 60 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

J200 NB: Til brukere i Sveits: Hvis Swisscom-telefonlinjen ikke har Taxsignal slått AV, kan modemfunksjonen svekkes. Svakheten kan løses ved et filter med disse spesifikasjonene: Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N 52 Brukerhåndbok (...)

61 Page 61 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual Tillegg B. Merknader Det er ikke sikkert at Lenovo tilbyr produktene, tjenestene eller funksjonene som er beskrevet her, i alle land. Du får opplysninger om hvilke produkter, tjenester og funksjoner som er tilgjengelige i Norge, ved å kontakte din Lenovo-representant. Henvisninger til Lenovos produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at det bare er de som kan benyttes. An (...)

62 Page 62 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual målingene kan dessuten ha blitt beregnet ved hjelp av ekstrapolasjon. De faktiske resultatene kan variere. Brukerne av dette dokumentet bør bekrefte dataene som brukes i sitt bestemte miljø. Merknad om utsignaler for TV Informasjonen nedenfor gjelder for modeller som har forhåndsinstallert utstyr for utsignaler for TV. Denne enheten inneholder teknologi for opphavsrettsbeskyttelse (...)

63 Page 63 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual Stikkordregister A administrator, passord 22 antivirusprogramvare, oppdatere 12 arbeidsområde, sikkerhetskopiering og gjenoppretting 35 arbeidsplass, organisere 3 AT-kommandoer grunnleggende 45 utvidede 47 avanserte innstillinger 24 avslutte, Setup Utility 24 B belysning, gjenskinn 3 BIOS, flash-oppdatering 25, 26 bokmappe, online 41 bruke andre tjenester 44 dokumentasjon 42 feilsøkingsprogram (...)

64 Page 64 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Desktop, Laptop Manual klargjøre datamaskinen 5 komfort 3 kommandoer faks-klasse 1 50 faks-klasse 2 50 grunnleggende AT 45 manuelle modem- 45 MNP/V.42/V.42bis/V.44 48 tale 51 kulemus 31 L ledning, lenge 4 Lenovo Care produktivitetssenter 41 Lenovos nettsted 42 lyd, delsystem 13 løse gjenopprettingsproblemer 40 M manuelle modemkommandoer 45 mappe, bøker online 41 maskinen avslutte 12 klargjøre 5 tilkoble 6 (...)

65 Page 65 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual strøm (fortsettelse) Støtte for ACPI (grensesnitt for automatisk konfigurering og strømstyring) 15 strømuttak 4 system administrasjon 14 programmer 25 T tale, kommandoer 51 tilkoble datamaskinen 6 tjenester andre 44 kjøpe ekstra 44 TV, merknad om utsignaler 54 U utbyggingskort 14 Utility-programmet, starte 21 V varemerker 54 velge midlertidig oppstartingsenhet 23 oppstartingsenhet 23 v (...)

66 Page 66 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual 58 Brukerhåndbok (...)

67 Page 67 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Manual (...)

68 Page 68 of Lenovo J200 Operation & user’s manual

Lenovo J200 Operation & user’s manual Delenummer: 43C3115 Trykt i Norge (1P) P/N: 43C3115 (...)

Related Devices for Lenovo J200