Lenovo NetVista A20 Quick Reference

Lenovo Desktop NetVista A20 Quick reference Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo NetVista A20 Desktop PDF Quick reference

  • Model: NetVista A20
  • Brand: Lenovo
  • Type: Quick reference
  • Category: Desktop
  • File Size:
  • No. of pages: 56
Download Lenovo NetVista A20 PDF Manual

Also for Lenovo NetVista A20:

Lenovo NetVista A20 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Úvodní příručka 򔻐򗗠򙳰 (...)

2 Page 2 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 (...)

3 Page 3 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 Úvodní příručka 򔻐򗗠򙳰 (...)

4 Page 4 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Poznámka Před použitím těchto informací a před použitím produktu, který podporují, si určitě přečtěte “Bezpečnostní pokyny” na stránce iii a “Dodatek. Záruční ustanovení a poznámky” na stránce 23. Třetí vydání (únor 2001) © Copyright International Business Machines Corporation 2000. Všechna práva vyhrazena. (...)

5 Page 5 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 Bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích, telefonních a komunikačních kabelech je nebezpečný. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: v Za bouřky nepřipojujte ani neodpojujte kabely, neprovádějte instalace, údržbu ani rekonfiguraci tohoto produktu. v Všechny napájecí kabely připojujte pouze k řádně zapojené zásuvce s nulovým vodičem. v Jakékoli zařízení, které bude připojeno k to (...)

6 Page 6 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Poznámka k lithiové baterii POZOR: Nebezpečí exploze při nesprávné výměně baterie. Při výměně baterie používejte pouze číslo dílu IBM 33F8354 nebo baterii ekvivalentního typu doporučenou výrobcem. Baterie obsahuje lithium a při nesprávném používání, zacházení nebo likvidaci může explodovat. Baterie se nesmí: v Nechat přijít do styku s vodou. v Zahřívat na více než 100°C (212°F). v Opravovat nebo (...)

7 Page 7 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 Odstranění krytů z jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM může mít za následek vyzařování nebezpečného laserového záření. Uvnitř jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM nejsou žádné opravitelné díly. Neodstraňujte kryty jednotek. Některé jednotky CD-ROM a DVD-ROM obsahují laserovou diodu třídy 3A nebo třídy 3B. Uvědomte si následující: NEBEZPEČÍ Při otevření hrozí nebezpečí ozáření laserem. Nedívejte se přímo (...)

8 Page 8 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 vi Úvodní příručka (...)

9 Page 9 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Manual Obsah Bezpečnostní pokyny...................iii Poznámka k lithiové baterii ..................iv Bezpečnostní informace k modemu...............iv Prohlášení o shodě pro lasery ...............iv Zdrojeinformací....................ix Kapitola 1. Nastavení počítače ................1 Výběr umístění vašeho počítače .................1 Uspořádání pracoviště ....................1 Jak dosáhnout co největšího poh (...)

10 Page 10 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Jakzavolatservis....................18 Ostatní služby .....................20 Zakoupení dalších služeb...................21 Dodatek. Záruční ustanovení a poznámky ...........23 Záruční ustanovení ....................23 Prohlášení společnosti IBM o omezené záruce pro Spojené státy, Portoriko a Kanadu (Část 1- Obecné podmínky) .............23 Prohlášení společnosti IBM o záruce po celém světě kromě Kana (...)

11 Page 11 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 Zdroje informací Účelem této publikace je poskytnout informace nezbytné pro instalaci vašeho počítače IBM ® a spuštění operačního systému. Tato publikace také zahrnuje odstraňování základních problémů, procedury obnovy softwaru a informace o tom, kam zavolat v případě potřeby pomoci nebo opravy. Více informací o vašem počítači naleznete z pracovní plochy pomocí aplikace Access IBM. Jedná se o násled (...)

12 Page 12 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference x Úvodní příručka (...)

13 Page 13 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Kapitola 1. Nastavení počítače Dříve, než začnete, nezapomeňte si přečíst část “Bezpečnostní pokyny” na stránce iii.Tyto instrukce použijte při sestavování vašeho počítače. Výběr umístění vašeho počítače Ujistěte se, že máte odpovídající množství řádně zapojených elektrických zásuvek pro všechna zařízení. Vyberte pro počítač suché místo. Okolo počítače ponechte alespoň 5 c (...)

14 Page 14 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Nastavte monitor tak, aby horní část obrazovky byla na úrovni nebo mírně pod úrovní vašich očí. Umístěte monitor do vzdálenosti, ze které pohodlně vidíte (obvykle 50 až 60 cm) a umístěte jej tak, že na něj vidíte, aniž byste museli otáčet tělem. Osvětlení a odrazy Monitor umístěte tak, aby odrazy stropních svítidel, oken a ostatních světelných zdrojů byly minimální. Pokud je to možné, umístěte (...)

15 Page 15 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 Jsou-li na kabelech počítače a na panelu s konektory barevně označené konektory, slaďte barvu konce kabelu s barvou konektoru. Například dejte dohromady modrý konec kabelu s modrým konektorem na panelu, červený konec kabelu s červeným konektorem, atd. 1. Zkontrolujte polohu přepínače napájecího napětí. Je-li to třeba, použijte k jeho přepnutí hrot kuličkové tužky. v Pokud se střídavé napájecí napětí p (...)

16 Page 16 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference modelů). 9. U modelů s modemem zapojte kabel telefonní linky do konektoru modemu. U modelů vybavených kartou Ethernet zapojte kabel sítě Ethernet do příslušného konektoru. Důležité Chcete-li počítač používat v prostředí vyhovujícím normě FCC Class A nebo Class B, použijte kabel Ethernet kategorie 5. 10. Připojte napájecí šňůry do řádně uzemněných elektrických zásuvek. Poznámka: Pokud je napájecí (...)

17 Page 17 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Dokončení instalace software Poté, co počítač poprvé spustíte, postupujte podle instrukcí na obrazovce a dokončete instalaci softwaru. Pokud nedokončíte instalaci softwaru po prvním zapnutí počítače, může dojít k neočekávaným výsledkům. Abyste získali více informací o počítači, klepněte (po dokončení instalace) na pracovní ploše na ikonu aplikace Access IBM. Kompaktní disk Software Selections Kompakt (...)

18 Page 18 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual operačního systému musíte nainstalovat všechny ovladače zařízení. Instalační pokyny se dodávají spolu s CD nebo disketami. Mohou být rovněž uvedeny na těchto CD nebo disketách nebo v souborech README. Vypnutí počítače Jste-li připraveni vypnout počítač, dodržujte vždy postup pro vypínání. Tím zabráníte ztrátě neuložených dat a poškození softwarových programů. Chcete-li vypnout Windows: 1. Klepn (...)

19 Page 19 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Vyvolání a tisk uživatelské příručky User Guide Uživatelská příručka User Guide vašeho počítače obsahuje informace o instalaci volitelného hardwaru. Tento soubor typu PDF (Portable Document Format) je možné vyvolat z pracovní plochy pomocí aplikace Access IBM. Při instalaci volitelného hardwaru je možné jej zobrazit a vytisknout pomocí programu Adobe Acrobat Reader. Záznam informací o počítači Záznam info (...)

20 Page 20 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 8 Úvodní příručka (...)

21 Page 21 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Kapitola 2. Odstraňování problémů a obnova softwaru Pokud máte problém s počítačem, naleznete v této kapitole popis odstraňování základních problémů a nástroje obnovy softwaru. Více informací o odstraňování problémů a diagnostice vašeho počítače najdete na pracovní ploše v aplikaci Access IBM. Odstraňování základních problémů Symptom Akce Počítač se po zapnutí tlačítkem napájení nespustí. (...)

22 Page 22 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Symptom Akce Myš nepracuje. Zkontrolujte tyto skutečnosti: v Počítač i monitor je zapnutý a jas i kontrast je správně nastaven. v Myš je řádně připojena k počítači. Pokud nemůžete chybu odstranit, nechte počítač odborně opravit. Operační systém se nespustí. Zkontrolujte tyto skutečnosti: v V disketové jednotce není disketa. v Spouštěcí posloupnost zahrnuje zaváděcí zařízení (tj. zařízení, kde se (...)

23 Page 23 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 Kód Popis Akce 162 Konfigurace zařízení byla změněna. Zkontrolujte tyto skutečnosti: v Všechna vnější zařízení jsou zapnuta. v Všechna zařízení jsou správně instalována a připojena. Pokud nemůžete chybu odstranit, nechte počítač odborně opravit. 176 Byl odstraněn kryt systému. Zadejte heslo supervizora. Pokud nemůžete chybu odstranit, nechte počítač odborně opravit. 177 Objevilo se porušení inventur (...)

24 Page 24 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Manual Použití záchranné diskety Recovery Repair U některých počítačů je možné při spuštění počítače po stisku klávesy F11 spuštění programu obnovy Product Recovery (pokud je zobrazena výzva Press F11). Pokud je řídící soubor výzvy F11 poškozen nebo nedopatřením smazán, neobjeví se výzva F11 a vy nebudete mít přístup k programu obnovy Product Recovery. V případě tohoto problému je pak jedinou možnost (...)

25 Page 25 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Poznámka: V případě, že provádíte obnovu z CD Product Recovery CD a počítač se z CD nezavádí, jděte na “Změna spouštěcí posloupnosti (startup sequence)” a vyberte pro položku 1st Boot Device volbu CDROM. 5. Je možné, že budete mít pro účely obnovy na výběr několik operačních systémů. Vyberte operační systém pro obnovení. 6. Vyberte volbu pro obnovu a postupujte podle pokynů na obrazovce. 7. Když (...)

26 Page 26 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Program IBM Enhanced Diagnostics Program IBM Enhanced Diagnostics pracuje nezávisle na operačním systému. Můžete ji také použít pro testování hardwarových komponent počítače. Tento program se používá, pokud se pomocí jiných metod nepodařilo izolovat problém, který je pravděpodobně hardwarového původu. Program IBM Enhanced Diagnostics můžete spustit pomocí programu obnovy Product Recovery, který se nalézá (...)

27 Page 27 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual 3. V závislosti na operačním systému můžete být vyzváni k výběru nastavení systému. Pokud se výzva nezobrazí, pokračujte dalším krokem. 4. V hlavní nabídce vyberte položku System Utilities. 5. Vyberte volbu Create a diagnostic diskette a postupujte podle pokynů na obrazovce. 6. Na výzvu vložte do disketové jednotky prázdnou, naformátovanou disketu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: Nejnovějš (...)

28 Page 28 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual 16 Úvodní příručka (...)

29 Page 29 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Kapitola 3. Jak získat zákaznickou podporu a servis Jestliže potřebujete pomoc, servis, technickou podporu nebo chcete získat více informací o produktech společnosti IBM, máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů společnosti IBM, které vám pomohou. Zde naleznete informace, kde hledat další informace o společnosti IBM a jejích produktech, co dělat v případě, že máte s počítačem nějaký problém, a (...)

30 Page 30 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Můžete volat službu IBM Automated Fax System, která je dostupná nepřetržitě. Postupujte podle nahraných instrukcí a požadované informace budou zaslány přímo na váš fax. Chcete-li použít v USA a Kanadě automatizovaný faxový systém IBM, volejte 1-800-426-3395. Jak získat podporu a servis Máte-li nějaký problém týkající se počítače, je vám k dispozici řada zdrojů, kde naleznete pomoc. Použití program (...)

31 Page 31 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Záruční služby nezahrnují následující operace: v Výměnu nebo používání jiných součástí než součástí společnosti IBM, nebo součástí, na které se nevztahuje záruka společnosti IBM. Poznámka: Všechny součásti, na které se vztahuje záruka společnosti IBM, obsahují sedmimístný kód ve formátu IBM FRU XXXXXXX. v Identifikaci příčiny softwarových problémů. v Konfiguraci systému BIOS při instalaci (...)

32 Page 32 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Manual Země Telefonní číslo Rakousko Österreich 01-24 592 5901 Belgie - holandština Belgie 02-210 9820 Belgie - francouzština Belgique 02-210 9800 Kanada Toronto only 416-383-3344 Kanada Canada - all other 1-800-565-3344 Dánsko Danmark 35 25 02 91 Finsko Suomi 09 - 22 931 840 Francie Francie 02 38 55 74 50 Německo Deutschland 07032-1549 201 Irsko Irsko 01-815 9200 Itálie Italia 02-4827 5040 Lucembursko Lucembursko 298-977 5063 Nizoze (...)

33 Page 33 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference v Evropa: 44-1475-893638 (Greenock, UK). v Austrálie a Nový Zéland: 61-2-9354-4171. v Ve všech ostatních zemích se spojte s prodejcem nebo obchodním zástupcem společnosti IBM. Služba IBM Integrated Technology Services nabízí široký rozsah informací o podpoře informačních technologií, implementaci a službách správy. Více informací a těchto službách získáte na webové stránce služby Integrated Technology Ser (...)

34 Page 34 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual 22 Úvodní příručka (...)

35 Page 35 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Dodatek. Záruční ustanovení a poznámky Tento dodatek obsahuje záruční ustanovení k produktu a další poznámky. Záruční ustanovení Záruční ustanovení se skládají ze dvou částí: Část 1 a Část 2. Část 1 závisí na zemi použití. Část 2 je pro všechny stejná. Přečtěte si jak Část 1 týkající se vaší země, tak i Část 2. v USA, Portoriko a Kanada (Z125-4753-05 11/97) (“Prohlášení společnos (...)

36 Page 36 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Manual Počítač - typy 6279, 6280, 6286, 6565, 6584 a 6594 Záruční doba* - díly: tři (3) roky; práce: tři (3) roky Počítač - typy 6266, 6268, 6270, 6278, 6288, 6344, 6345, 6563, 6564 a 6574 Záruční doba* - díly: tři (3) roky; práce: jeden (1) rok** Počítač - typy 2193, 2194, 2196, 2197, 2274, 2284 a 6276 Záruční doba* - díly: jeden (1) rok; práce: jeden (1) rok ** Firma IBM bude poskytovat v rámci záručního servis (...)

37 Page 37 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference společnost IBM nenese odpovědnost. Záruční podmínky jsou porušeny odebráním nebo změnou identifikačních štítků počítače nebo jeho jednotlivých částí. TYTO ZÁRUKY JSOU VAŠIMI JEDINÝMI ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ VČETNĚ, MIMO JINÉ, ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. KROMĚ SPECIFICKÝCH PRÁV, KTERÉ VÁ (...)

38 Page 38 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Jakékoli funkce, konverze nebo upgrade, na něž společnost IBM nebo prodejce poskytují servis, musí být instalovány na počítači splňujícím následující podmínky: 1) musí se jednat o explicitně určený počítač (s odpovídajícím sériovým číslem) a 2) počítač musí být na technické úrovni kompatibilní s prováděnou funkcí, konverzí nebo upgradem. Funkce, konverze nebo upgrade často vyžadují vyjmutí (...)

39 Page 39 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 nárok na náhradu škody ze strany IBM vznikl (včetně základních porušení, nedbalosti, zkreslení skutečnosti nebo dalších porušení smluvních nároků), je odpovědnost společnosti IBM omezena pouze na: 1. zranění osob (případně úmrtí) a škody na nemovitém majetku a na soukromém hmotném majetku a 2. částku pokrývající další skutečné přímé škody, a to buď do celkové výše 100 000 dolarů (nebo ekv (...)

40 Page 40 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Počítač - typy 6279 a 6286 Záruční doba* - díly: tři (3) roky; práce: tři (3) roky Počítač - typy 6565, 6584 a 6594 Záruční doba* v Bangladéš, Čína, Hong Kong, Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko a Vietnam - díly: tři (3) roky práce: jeden (1) rok ** v Japonsko - díly: jeden (1) rok; práce: jeden (1) rok v Ostatní neuvedené země/oblasti - díly: tři (3) roky; prá (...)

41 Page 41 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 tohoto počítače a výměny součástek v souladu se záručním servisem pro tento typ počítače a dále bude spravovat a instalovat technické úpravy, které se k tomuto počítači budou vztahovat. Pokud počítač v průběhu záruční doby nefunguje v souladu se záručními podmínkami a společnost IBM ani příslušný prodejce nejsou schopni počítač ani 1) uvést do stavu odpovídajícího záručním podmínkám, ani (...)

42 Page 42 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 Záruční servis Chcete-li pro tento počítač získat záruční servis, obraťte se na vašeho prodejce nebo na společnost IBM. Možná budete muset předložit doklad o koupi. Společnost IBM nebo příslušný prodejce poskytuje buď u zákazníka nebo v servisním středisku určitý servis (opravy a výměny), který uvádí počítače do stavu odpovídajícího specifikacím zveřejněným společností IBM. Informace o dostu (...)

43 Page 43 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Společnost IBM ani váš prodejce neodpovídají za vaše důvěrné, vlastnické nebo soukromé informace, které jsou na počítači uloženy ve chvíli, kdy jej z jakéhokoli důvodu vracíte společnosti IBM nebo prodejci. Všechny tyto informace byste měli před předáním počítače vymazat. Výrobní status Každý počítač IBM je vyroben z nových nebo z nových a dříve použitých částí. V některých případech po (...)

44 Page 44 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Část 2 - Podmínky specifické pro jednotlivé země ASIE A PACIFICKÁ OBLAST AUSTRÁLIE: Záruka IBM pro počítače: K tomuto oddílu je přidán následující odstavec: Záruky určené v tomto oddílu jsou dodatkem k právům, které pro vás mohou vyplývat ze zákona Trade Practices Act z roku 1974 nebo jiné legislativy a jsou omezeny pouze v rozsahu povoleném příslušnou legislativou. Rozsah záruky: Následující text na (...)

45 Page 45 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Quick reference Omezení odpovědnosti: K tomuto oddílu je přidán následující text: Jestliže nejsou počítače získány pro obchodní účely, jak je definováno v zákonu Consumer Guarantees Act z roku 1993, jsou omezení v tomto oddílu podřízena omezením tohoto zákona. EVROPA, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA (EMEA) Následující ustanovení se vztahují na všechny státy EMEA. Tyto záruční podmínky se vztahují na počítače zakoupené (...)

46 Page 46 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual FRANCIE: Omezení odpovědnosti: Následující text nahrazuje druhou větu prvního odstavce tohoto oddílu: Bez ohledu na skutečnost, na jejímž základě vám tento nárok na náhradu škody ze strany IBM vznikl, je odpovědnost společnosti IBM omezena pouze na: (položky 1 a 2 zůstávají nezměněny) NĚMECKO: Záruka IBM pro počítače: Následující text nahrazuje první větu prvního odstavce tohoto oddílu: Záruka poč (...)

47 Page 47 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 společnosti IBM; a 2. objem všech dalších skutečných přímých škod, až do výše 75 000 irských liber nebo 125 procent výdajů (jedná-li se o opakované výdaje, jsou použity výdaje po dobu 12 měsíců) za počítač, který je předmětem či příčinou nároku. Ustanovení týkající se dodavatelů a prodejců (nezměněno). Na konec tohoto oddílu je přidán následující odstavec: Odpovědnost společnosti IBM i (...)

48 Page 48 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual K tomuto odstavci je přidán následující text: 3. porušení závazků společnosti IBM odvozených z části 12 zákona Sale of Goods Act z roku 1979 nebo části 2 zákona Supply of Goods and Services Act z roku 1982. Ustanovení týkající se dodavatelů a prodejců (nezměněno). Ke konci tohoto oddílu je přidán následující text: Odpovědnost společnosti IBM i vaše celkové opravné prostředky, bez ohledu na to, zda js (...)

49 Page 49 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Manual Následující odstavec se netýká Velké Británie nebo kterékoliv jiné země, kde taková opatření odporují místním zákonům: SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAKOVOU, “JAKÁ JE”, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH NEBO ODVOZENÝCH, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. Některé právní řády nepřipouštějí omezení (...)

50 Page 50 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Manual PC 300 Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších zemích. Další jména společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami jiných společností. Upozornění k elektromagnetickému vyzařování Tento počítač je klasifikován jako digitální zařízení třídy B. Nicméně obsahuje vestavěnou síťovou kartu (NIC), která je během činnost (...)

51 Page 51 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Odpovědná strana: International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 Telephone: 1-919-543-2193 Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE Průmyslová vyhláška Kanady o shodě s emisní třídou B Tento digitální přístroj třídy B je ve shodě s kanadskou ICES-003. Prohlášení o shodě s direktivami EMC Evropské unie Tento výrobek odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnice (...)

52 Page 52 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual Toto zařízení je v souladu se směrnicemi FCC, část 15. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: (1) toto zařízení nezpůsobí škodlivé rušení a (2) musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení. Průmyslová vyhláška Kanady o shodě s emisní třídou A: Tento digitální přístroj třídy A je ve shodě s kanadskou ICES-0 (...)

53 Page 53 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual své telefonní lince v závislosti na hodnotách REN, zavolejte své telefonní společnosti a zeptejte se na maximální hodnotu REN pro oblast, ve které se nacházíte. 3. Pokud by zařízení bylo příčinou poruch v telefonní síti, může telefonní společnost dočasně přerušit vaše připojení. Je-li to možné, budete na tuto možnost předem upozorněni; pokud není upozornění předem možné, budete upozorněni co ne (...)

54 Page 54 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

Lenovo NetVista A20 Desktop Manual z trojžilového kabelu alespoň 18 AWG typu SVT nebo SJT o maximální délce 15 stop a ze zástrčky se zemnicím zařízením na 15 ampérů, 250 voltů. Jednotky, které mají pracovat na 230 voltech (mimo USA): Použijte napájecí kabel se zástrčkou se zemnicím zařízením. Napájecí kabely musí splňovat bezpečnostní požadavky země, ve které bude zařízení instalováno. Napájecí kabely značky IBM pro jednotlivé z (...)

55 Page 55 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 (...)

56 Page 56 of Lenovo NetVista A20 Quick reference

NetVista A20 򔻐򗗠򙳰 Číslo položky: 25P3961 Vytištěno v Dánsku společností IBM Danmark A/S. (1P) P/N: 25P3961 (...)

Related Devices for Lenovo NetVista A20