Lenovo NetVista A40p Quick Reference Manual

Lenovo Desktop NetVista A40p Quick reference manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo NetVista A40p Desktop PDF Quick reference manual

  • Model: NetVista A40p
  • Brand: Lenovo
  • Type: Quick reference manual
  • Category: Desktop
  • File Size:
  • No. of pages: 46
Download Lenovo NetVista A40p PDF Manual

Also for Lenovo NetVista A40p:

Lenovo NetVista A40p Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual Gyorstájékoztató IBM (...)

2 Page 2 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Manual (...)

3 Page 3 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p Gyorstájékoztató IBM (...)

4 Page 4 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual Megjegyzés Mielőtt ezt az információt ésazáltala támogatott termékeket használná, olvassa el a “Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések” oldalszám: 21 helyen található tájékoztatót. Második kiadás (2000. június) © Szerzői jog IBM Corporation 2000. Minden jog fenntartva (...)

5 Page 5 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual Balesetvédelmi előírások Vigyázat, veszély! Atáp-, a telefon- és a kommunikációskábelekbőleredőelektromos áram veszélyes. Az áramütés elkerülése érdekében: v Villámlás idejénnehúzzon ki és ne csatlakoztasson semmilyen kábelt, ne hajtson végre telepítést, karbantartást vagy újrakonfigurálást. v Az összes tápkábelt megfelelően bekötött ésföldelt elektromos csatlakozóaljhoz csatlakoztassa. v A te (...)

6 Page 6 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p Minisztériuma 21-es kódjelű Szövetségi Törvényének (DHHS 21 CFR) J bekezdésében foglalt követelményeknek. Továbbá, a meghajtók megfelelnek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 825 és a CENELEC EN 60 825 előírásokban az 1. osztályú lézer termékekre vonatkozó követelményeknek. A CD-ROM vagy a DVD-ROM meghajtó telepítésekor ne feledje el a következőket. Figyelem: A vezérléseknek, a beállítások (...)

7 Page 7 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual v Soha ne telepítsen telefoncsatlakozókat nedves helyre, hacsak nem kimondottan ilyen jellegű használatra tervezték őket. v Soha ne érintsen meg szigeteletlen telefonvezetékeket vagy végpontokat, hacsak nincs a telefonvonal leválasztva a hálózati interfészről. v Legyen óvatos, amikor telefonvonalakat telepít vagy módosít. v Mellőzze a telefon (a vezetéknélkülitől eltérő) használatát villámlás idején. Fenná (...)

8 Page 8 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p vi Gyorstájékoztató (...)

9 Page 9 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Manual Tartalom Balesetvédelmi előírások.................iii Lézer megfelelési nyilatkozat .................iii Lítium elemre vonatkozó megjegyzés...............iv Modemre vonatkozó biztonsági előírások..............iv Fejezet 1. A számítógép telepítése..............1 Aszámítógép helyének kiválasztása................1 A munkaterület elrendezése..................1 Kényelem ......................1 Tükröződés és (...)

10 Page 10 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual Kiadványok megrendelése..................20 CD lemezek megrendelése..................20 Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések....21 Jótállási nyilatkozatok ...................21 IBM jótállási nyilatkozat világszerte, kivéve Kanada, Puerto Rico, Törökország és Egyesült Államok (1. rész - Általános feltételek) ...........21 2. rész - Országfüggő rendelkezések világszerte ............ (...)

11 Page 11 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual Fejezet 1. A számítógép telepítése Mielőtt elkezdené, feltétlenül olvassa el a “Balesetvédelmi előírások” oldalszám: iii helyen leírtakat. Használja az alábbi utasításokat a számítógép telepítéséhez. Aszámítógép helyének kiválasztása Győződjön meg róla, hogy elegendő számú, megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljjal rendelkezik az összes eszközszámára. Válasszon olyan helyet a sz (...)

12 Page 12 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p Állítsa be úgy a monitort, hogy a képernyő teteje a szemmagassággal essen egyvonalba, vagy egy kicsivel az alá kerüljön. Helyezze a monitort kényelmes látótávolságra, amely általában 51-61 cm közé esik, és igazítsa úgy, hogy a rálátáshoz ne kelljen a testét elfordítania. Tükröződés és megvilágítás Helyezze el úgy a monitort, hogy minimalizálja a felül elhelyezkedő világítótestek, az ablakok ésaz (...)

13 Page 13 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual Számítógépkábelek csatlakoztatása Használjaakövetkező lépéseket a számítógép telepítéséhez. Keresse meg a kicsi szimbólumokat a következő oldalakon ésaszámítógéphátoldalán. Haaszámítógépkábelei ésahátlap csatlakozóiszínkóddal rendelkeznek, egyeztesse a kábel és a csatlakozó színjelzéseit. Például,akék jelzésű kábelt a panel kék csatlakozójához illessze, a piros jelzésű kábelt pedig (...)

14 Page 14 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual 7. Csatlakoztassa az univerzális soros busz (USB) eszközeinek kábeleit az USB csatlakozókhoz. 8. Csatlakoztassa a külső audio eszközök-úgymint hangszóró, mikrofon vagy fejhallgató -kábeleit a megfelelő csatlakozókhoz (csak egyes modelleken állnak rendelkezésre). 9. Modemmel rendelkező modellek esetén csatlakoztassa a telefonvonal kábelt a modem csatlakozóhoz. Ethernet kiegészítővel rendelkező modellek esetén cs (...)

15 Page 15 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Manual A szoftvertelepítés befejezése Amikor a számítógépet első alkalommal indítja el, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftvertelepítés befejezéséhez. Ha nem fejezi be a szoftver telepítéséta számítógép első alkalommal történő bekapcsolásakor, váratlan eredmények fordulhatnak elő. A szoftvertelepítésrőlrészletes tájékoztatást találazAbout Your Software című online kiadványban. Ha Micr (...)

16 Page 16 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual 6 Gyorstájékoztató (...)

17 Page 17 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Manual Fejezet 2. Hibakeresés és helyreállítás Ez a fejezet ismerteti azokat a hibakeresési és helyreállítási eszközöket, amelyekkel az előre telepített IBM szoftver rendelkezik. Ezek az eszközök: v ConfigSafe program v Emergency Recovery hajlékonylemez v IBM Device Drivers and Diagnostics CD v Product Recovery CD v Product Recovery program a merevlemezen (A20, A40 és A40p modelleknél) Megjegyzés: Nem minden számítógép (...)

18 Page 18 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual A ConfigSafe program megnyitásához kövesse ezeket a lépéseket: 1. Zárja le az operációs rendszert. 2. Kapcsolja ki a számítógépet. Ha a számítógép nem kapcsol ki, miután legalább 4 másodpercig nyomva tartotta a tápfeszültség nyomógombját, húzza ki a tápkábelt és várjon néhány másodpercig, mielőtt újra visszadugja. 3. Windows 95 és Windows 98 esetén indítsa újraaszámítógépet Safe üzemmódban: a. (...)

19 Page 19 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p Ha a probléma újból jelentkezik, akkor megismételheti ezeket a lépéseket egy korábbi mentett konfiguráció kiválasztásával. Ha a probléma nem oldható meg a mentett konfigurációk visszaállítása révén, akkor nézze átakövetkező részt. Az operációs rendszer újratelepítése Az IBM személyi számítógépek közül az A20, A40 és A40p modelleknél a Product Recovery program egy rejtett (hidden) merevlemez partí (...)

20 Page 20 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p 8. Amikor befejezte a helyreállítást, lépjen ki a programból. Ha szükséges, vegye ki a CD lemezt a CD-ROM vagy a DVD-ROM meghajtóból. 9. Kapcsolja ki vagy indítsa újraaszámítógépet. A hardver diagnosztizálása Ha nem oldja meg a problémátabeállítások visszaállítása a ConfigSafe programból vagy az operációs rendszer és az eszközmeghajtók újratelepítése, próbálja meg az IBM Enhanced Diagnostics programot (...)

21 Page 21 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p Az elsődleges indítási sorrend módosítása (a 2169-es modell kivételével) Ha behelyezett egy CD lemezt a CD-ROM vagy a DVD-ROM meghajtóba, ésa számítógép nem kezdi el azonnal olvasni a lemezt az indításkor, akkor módosítsa az elsődleges indítási eszközt a Configuration/Setup Utility program segítségével. Az indítási sorrend megváltoztatásához kövesse ezeket a lépéseket: 1. Kapcsolja ki a számítógépet. (...)

22 Page 22 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual 7. Változtassa meg az első indítási eszközt úgy, hogy az a CD-ROM vagy a DVD-ROM legyen. 8. Nyomja meg annyiszor az Esc billentyűt, amíg vissza nem tér a Configuration/Setup Utility program menüjéhez. 9. Válassza ki a Save Settings opciót, és nyomja meg az Enter billentyűt, mielőtt kilépne a programból. 10. Kapcsolja ki a számítógépet. Az eszközmeghajtók helyreállítása vagy telepítése Az egyedi eszközmeghaj (...)

23 Page 23 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual Fejezet 3. Segítség, szerviz és további információ elérése Ha segítségre, szolgáltatásra, technikai támogatásra lenne szüksége, vagy éppen csak többet szeretne megtudni az IBM termékeiről, az IBM széleskörű választékkal áll a rendelkezésére. Például, az IBM karbantart olyan helyeket az Interneten, ahol tájékoztatást kaphat az IBM termékeiről és szolgáltatásairól, megtalálhatja a legújabb technika (...)

24 Page 24 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p v Hibafelderítés-Képzett személyzet áll rendelkezésre, amely segítséget nyújt a hibafelderítésben hardver probléma esetén, ésaprobléma javításához szükséges lépések eldöntésében. v IBM hardver javítás-Haaproblémát garanciális IBM hardver okozza, akkor képzett személyzet áll rendelkezésre a megfelelő szintű szolgáltatásnyújtásához. v Mérnöki változtatás kezelés-Néha lehetnek olyan módosít (...)

25 Page 25 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual Aszámítógépek, az operációs rendszerek és az alkalmazási programok többsége olyan dokumentációval érkezik, amely tartalmazza a hibakeresési eljárásokat és a hibaüzenetek magyarázatát.Aszámítógéppel érkező dokumentáció is tartalmazza a végrehajtható diagnosztikai tesztek leírását. Ha POST hibakódot kap a számítógép bekapcsolásakor, olvassa el a hardver dokumentációban található POST hibakódtáb (...)

26 Page 26 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual http://www.ibm.com/pc/us/accessories http://www.direct.ibm.com/content/home/en_US/aptiva Ezeken a lapokon kiválaszthatja az országra jellemző Web helyeket is. Információkérés faxon Ha ″tone″ üzemmódú nyomógombos telefonkészülékkel rendelkezik és hozzáférése van egy fax készülékhez, akkor az Egyesült Államokban és Kanadában faxon is hozzájuthat a marketing és a technikai információkhoz számos témakörbe (...)

27 Page 27 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual Ország Telefonszám Ausztria Österreich 01-54658 5060 Belgium - Holland Belgie 02-714 35 70 Belgium - Francia Belgique 02-714 35 15 Kanada Csak Toronto 416-383-3344 Kanada Canada - minden egyéb 1-800-565-3344 Dánia Danmark 35 25 02 91 Finnország Suomi 09-22 931 840 Franciaország France 01 69 32 40 40 Németország Deutschland 069-6654 9040 Írország Ireland 01-815 9202 Olaszország Italia 02-4827 9202 Luxemburg Luxembourg 298-977 (...)

28 Page 28 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p Minden más országban keresse meg az IBM viszonteladóját vagy értékesítési képviselőjét. Megvehető további szolgáltatások A garanciális időszak alatt ésután további szolgáltatásokat vásárolhat - mint például támogatásazIBMés a nem IBM hardverhez, az operációs rendszerekhez ésaz alkalmazási programokhoz, a hálózati beállításhoz és konfiguráláshoz, a frissített vagy kiterjesztett hardver javítási (...)

29 Page 29 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p bonyolult hálózatok számára. Ezenkívül nagyon sok népszerű nem IBM adapter és hálózati interfészkártyátistámogat a szolgáltatás. Ez a szolgáltatás magában foglalja a fejlett PC támogatás összes jellemzőjét, valamint a következőket: v Ügyfél munkaállomások és kiszolgálók telepítése és konfigurálása v Rendszer problémák azonosítása és korrigálása az ügyfélen vagy a kiszolgálón v IBM és ne (...)

30 Page 30 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual v Helyszíni szolgáltatásmódosítása prémium helyszíni szolgáltatásra Ha a garancia helyszíni szolgáltatást biztosít, akkor módosíthatja prémium szintű helyszíni szolgáltatásra (4 órás átlagos válaszidő a nap 24 órájában ésahét minden napján). A garanciáját ki is terjesztheti. A Jótállási és Javítási Szolgáltatások különféle garanciaidő utáni karbantartási változatot ajánlanak, beleértve (...)

31 Page 31 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Manual Függelék. Termékekre vonatkozó jótállások és megjegyzések Ezafüggelék termékjótállásra vonatkozó információkat, valamint egyéb megjegyzéseket tartalmaz. Jótállási nyilatkozatok Ajótállási nyilatkozatok kétrészből állnak: 1. rész és2.rész. Az első rész tartalmazza az általános feltételeket. A 2. rész országonként változik. Feltétlenül olvassa el mind az 1. részt, mind a 2. részt. v Világszer (...)

32 Page 32 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual Számítógép-NetVista A40p Típus 6569, 6649, 6579, PC 300PL Típus 6565, 6584 és 6594 Jótállási időtartam* v Banglades, Kína, Hong Kong, India, Indonézia, Malaysia, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Sri Lanka, Tajvan, Thaiföld és Vietnám-Részek: három (3) év Labor: egy (1) év** v Japán-Részek: egy (1) év Labor: egy (1) év v Fel nem sorolt összes többi ország-Részek: három (3) év Labor: három (3) év Számítógé (...)

33 Page 33 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p Ha egy gépajótállás ideje alatt nem a jótállási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően működik, és az IBM, illetve viszonteladója nem képes 1) vagy megjavítani, vagy 2) funkcionálisan azonos értékűre kicserélni, a felhasználónak jogában áll a terméket a vásárlás helyére visszaküldeni, a vételárat pedig a számára visszatérítik. Előfordulhat, hogy a cseregép nem új, viszont hibátlanul működőálla (...)

34 Page 34 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p Az IBM vagy a viszonteladó bizonyos garanciális javításokat és cseréket helyben, másokat szervizközpontban végez el, hogy a gép újraaleírásoknak megfelelőállapotba kerüljön, illetve megmaradjon ilyen állapotában. Az IBM vagy a viszonteladó a telepítési országtólfüggően értesítést küldaszámítógéphez igénybe vehető szerviztípusokról. Az IBM saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a hibá (...)

35 Page 35 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p A termék állapota Minden gép új, illetve új és használt alkatrészekből áll. Előfordulhat, hogy a gép maga nem új, éselőzőleg már telepítve volt. A gépre az IBM jótállási feltételei attólfüggetlenül vonatkoznak, hogy a gép új vagy használt állapotban van. A felelősség korlátozása Adódhat olyan eset, hogy az IBM hibája vagy egyébkötelezettsége folytán a felhasználó kártérítésért fordulhat az (...)

36 Page 36 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual Ajótállás kiterjesztése: Akövetkező kerül ezen szakasz elsőésmásodik mondatának helyébe: A garanciális szerviz keretén belül nem végezhető el a javítás és a csere, ha a hiba oka baleset, átalakítás, nem rendeltetésszerű vagy nem megfelelő fizikai, illetve (a megszabott működési környezettől eltérő)működési körülmények közötti használat, a felhasználóáltal végzett szakszerűtlen szervizelés (...)

37 Page 37 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual Garanciális szerviz Haavásárló az IBM számítógépet Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Írországban, Izlandon, Lettországban, Litvániában, Luxembourgban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Németországban, Norvégiában, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svájcban vagy Svédországban szerezte be, az adott számítógéphez a garanci (...)

38 Page 38 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual A szakasz a következő bekezdésekkel bővül:Agép legrövidebb jótállás-időszaka hat hónap. Abban az esetben, ha az IBM vagy viszonteladója nem képes megjavítani egy IBM gépet, a felhasználó a megjavítatlan gépcsökkent értékének jogos mértékéig igényt tarthat részleges pénzvisszatérítésre, illetve kérheti az adott gépre vonatkozó megállapodás érvénytelenítését, mely esetben a kifizetett összeg vis (...)

39 Page 39 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Manual OLASZORSZÁG: A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése második mondatának helyébeakövetkező kerül: Minden ilyen esetben, hacsak a kötelező jogszabályok másként nem rendelkeznek, az IBM felelőssége kizárólagakövetkezőkre terjed ki: (az 1. pont változatlan) 2) Bármely más helyzetben felmerülő minden tényleges kár esetén, amely a jótállási szerződés értelmében, illetve azzal bármilyen módon (...)

40 Page 40 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual ÉSZAK-AMERIKA KANADA: Garanciális szerviz: A szakasz a következővel bővül: Az IBM garanciális szervize a következő telefonszámon kérhető: 1-800-565-3344. Toronto eseténhívja a 416-383-3344 számot. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK: Garanciális szerviz: A szakasz a következővel bővül: Az IBM garanciális szervize a következő telefonszámon kérhető: 1-800-772-2227. Megjegyzések Ez a kiadvány az Egyesült Államokban aj (...)

41 Page 41 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p A jelen kiadványban előfordulhatnak technikai pontatlanságok vagy nyomdahibák. Az itt közölt ismeretekben időnként történnek változások, amelyeket a publikációúj kiadásai tartalmaznak. Az IBM értesítésnélkülvégrehajthat fejlesztéseket és/vagy változtatásokat a jelen publikációban ismertetett termék(ek)en és/vagy program(ok)on. Ebben a könyvben nem-IBM Web helyre történő utalást csak a segítésszándé (...)

42 Page 42 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual modelljei A osztályú digitális eszközöknek tekinthetők akkor is, amikor a második kettős in-line memória modul (DIMM) telepítve van. Az A osztályú digitális eszközökre vonatkozó osztályozások és megfelelési nyilatkozatok az elsődlegesek, mivel bizonyos A osztályú kiegészítők vagy NIC kábelek valójában A osztályra módosítjákaszámítógép besorolását. B osztályra vonatkozó megjegyzések NetVista A20 (...)

43 Page 43 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Desktop Manual Ez a termék a tesztelés során eleget tett az Információ-technológiai berendezések A osztályára megadott határértékeknek a CISPR 22/Európai Szabvány EN 55022 szerint. Az A osztályú berendezésekre vonatkozó határértékek a kereskedelmi és az ipari környezet számára lettek meghatározva abbólacélból, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak az engedélyezett kommunikációs berendezések egymást zavaró hatásaival (...)

44 Page 44 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Quick reference manual IBM tápkábel termékszám Ezekben az országokban ésrégiókban használatos 13F9979 Afganisztán, Algéria, Andorra, Angola, Ausztria, Belgium, Benin, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Közép-Afrikai Közt., Csád, Cseh Közt., Egyiptom, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Németország, Görögország, Guinea, Magyarország, Izland, Indonézia, Irán, Ivory partvidék, Jordánia, Libanon, Luxemburg, Macau, Madaga (...)

45 Page 45 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

Lenovo NetVista A40p Manual (...)

46 Page 46 of Lenovo NetVista A40p Quick reference manual

NetVista A40p IBM Rendelési szám: 19K6742 (1P) P/N: 19K6742 (...)

Related Devices for Lenovo NetVista A40p